Wolność samorzutności

Oto jest tajemnica naszego ludzkiego życia, której nie zna biedny świat współczesny: zdobywamy swoją duszę pod warunkiem, że ją tracimy: konieczna jest całkowita śmierć, zanim się odnajdziemy. I gdy jesteśmy zupełnie ogołoceni, straceni, wyrwani do szczętu z samych siebie, wtedy wszystko należy do nas, którzy należymy do Chrystusa i Chrystus sam jest naszym dobrem.

Lecz jeśli kusimy się o znalezienie naszej duszy i jeśli jako centrum obieramy sobie własne „ja”, wtedy trwonimy naszą majętność i oddajemy się we władanie ślepym siłom wszechświata.

Wolność samorzutności […] nie jest, jak wolna wola, władzą wyboru przekraczającą wszelką konieczność, nawet wewnętrzną, i wszelki determi- nizm. Nie zakłada ona braku konieczności, lecz jedynie brak przymusu. Jest władzą działania na mocy własnej, wewnętrznej skłonności, bez ulegania przymusowi narzuconemu przez jakiś czynnik zewnętrzny.

Istnieje wiele rodzajów i stopni tej wolności, od samorzutności elektronu, który „swobodnie”, czyli nie odchylając się ze swej drogi pod wpływem zderzenia z obcą cząstką, krąży wokół jądra, aż do samorzutności rosnącej „swobodnie” trawy polnej i „swobodnie” lecącego ptaka: te wszystkie byty podporządkowują się jedynie wewnętrznym ko- niecznościom swej natury. Kiedy wolność samorzutności przekracza próg świata duchowego i gdy jest samorzutnością natury duchowej, staje się we właściwym sensie tego słowa wolnością niezależności: dlatego też polega ona nie tylko na podporządkowaniu się skłonnościom natury, lecz na byciu czy stawaniu się racją dostateczną swych działań, inaczej mówiąc, na posiadaniu siebie, doskonaleniu się i wyrażaniu w dokonywanym akcie, jako niepodzielna całość. Dlatego wolność niezależności istnieje jedynie w bytach, które posiadają wolną wolę, i zakłada, dla osiągnięcia swojego celu, sprawowanie wolnej woli.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>