WOLNOŚĆ I PERSONALIZACJA WARTOŚCI

Do najważniejszych tematów mounierowskiego personalizmu należy wolność osoby. Wolność ta nie jest – dla Mouniera – wolnością nieograniczoną, absolutną, którą przypisują człowiekowi egzystencjaliści. Nie sprowadza się także do wolności wyboru, choć zakłada, że wolny jest ten, kto może przyrzec i zdradzić. Polega nie na samej możności wyboru, lecz na wyborze trafnym, zgodnym z ruchem ku personalizacji.

„Nasza wolność – pisze Mounier – jest wolnością osoby usytuowanej, jest ona także wolnością osoby podlegającej wartościowaniu. Nie jestem wolny wyłącznie przez fakt mojej spontaniczności, stają się wolny, jeśli skłaniam tą spontaniczność w kierunku wyzwolenia, czyli personalizacji świata i siebie samego.” Usytuowanie, zakorzenienie osoby w świecie sprawia, że wolność jej jest „wolnością uwarunkowaną”, zależną w pewnym sensie od warunków miejsca i czasu. Natomiast możliwość wartościowania osoby, mierzenie jej wysiłków w kierunku wyzwolenia, czyli personalizacji, zakłada istnienie obiektywnej skali wartości. Te dwa problemy wydają sią centralnymi problemami mounierowskiej filozofii wolności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>