Wizje w życiu świętych

Wizje mogą być dwojakiego rodzaju i dotyczyć Boga i życia nadprzyrodzonego oraz pozagrobowego, bądź też dotyczyć wydarzeń przeszłych i przyszłych w świecie doczesnym. Święci miewali dwojakiego rodzaju wizje: nadprzyrodzone i naturalne Szczególnym rodzajem jasnowidzenia są sny prorocze, przez które Bóg przemawiał do człowieka. Sny takie zapisane są w Starym Testamencie (sen Jakuba, króla Salomona, Nabuchodonozc- ra) i Ewangeliach (sen Józefa, ostrzeżenie we śnie magów ze Wschodu).

Najwyższym rodzajem wizji jest ekstaza, w czasie której świadomość i sfera percepcyjna człowieka przestaje funkcjonować w tym sensie, że nie reaguje na żadne bodźce ze świata zewnętrznego, natomiast w wyobraźni ekstatyka jawi się rzeczywistość nadprzyrodzona w formie pojęć i wyobrażeń dostosowanych do jego zdolności poznawczych. Wizje ekstatyczne były udziałem przede wszystkim świętych, zwłaszcza stygmatyków. Opisanie wszystkich wizji przekracza ramy tej książki. Toteż skupimy się tylko na niektórych z nich, których treść zawiera istotne prawdy teologiczne, kształtowała widzenie świata, dotyczyła jego przyszłych losów.

Świętym, który doznawał wielu wizji i snów proroczych, był Jan Bosko (1815-1888). Słusznie pisze jego biograf Walter Nigg: „Chociaż ksiądz Bosko mówił zawsze skromnie jedynie o snach, były one prawdziwymi wizjami, podczas gdy on powściągał się przed użyciem tego słowa. W swoich proroczych snach przewidział kataklizmy i wojny. Widział historię tak samo, jak to odczuwali mężowie Biblii. Przed oczami duszy księdza Bosko odkrywały się przejmujące grozą obrazy o apokaliptycznej sile, obrazy te ciężko go przytłaczały. Może nie we wszystkich szczegółach. Przewidział też śmierć wielu ludzi i podał to z największą ostrożnością do wiadomości (…) Wizje pozwalają zaliczyć księdza Bosko do postaci prorockich. Wielu świętych miało dar przepowiadania przyszłości” (cyt. Święty naszych czasów, Wyd. Salezjańskie, Warszawa 1989).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>