Wizje odnośnie III wojny światowej

Z politycznego punktu widzenia wojna obecnie lub w najbliższej przyszłości wydaje się być mało prawdopodobna, ale zawsze jest możliwa. Żaden odpowiedzialny mąż stanu nie może jej całkowicie wykluczyć. Profesor Zbigniew Brzeziński powiedział w wywiadzie dla Voice of America, że III wojna światowa wybuchłaby wtedy, gdyby jedno mocarstwo postawiło drugie mocarstwo w sytuacji bez wyjścia.

W chwili pisania książki stosunki Moskwa-Waszyngton są najlepsze w dziejach powojennych. Zimna wojna odeszła w przeszłość, prezydent Bush traktuję ZSRR jak państwo zaprzyjaźnione: popierając proces reform zainicjonowany przez Gorbaczowa. Trzeba pamiętać, że pokój światowy zależy od tych właśnie mocarstw. Jak dotychczas nic nie wskazuje na wybuch konfliktu globalnego.

A jednak według wielu jasnowidzów III wojna światowa stanie się kiedyś faktem rzeczywistym! Niektórzy z nich podają nawet datę jej wybuchu. Oto kilka przykładów. Cezary z Arles (VI wiek po Chrystusie) napisał: „żelazo i ogień dosięgnie Babilon Gallów. Wpadnie w otchłań ognia wielkiego, który wysuszy krew”. Babilon Gallów to oczywiście Paryż. O tym Babilonie wspomina także św. Tomasz z Akwinu: „Płacz i krzycz, nieszczęśliwy Babilonie! Jakże smutne dni czekają cię. Jak goły mur będziesz spalone za twoje niegodziwości”.

Nieznany autor w klasztorze w Wismarze pozostawił pergamin z 1709 r. do dziś dobrze zachowany w miejscowym ratuszu. Zawiera on niezwykłą przepowiednię: „Dojdzie do ciężkich walk między Wschodem a Zachodem. Wielu ludzi straci życie. Drogami będą jeździły wozy bez koni, a ogniste smoki będą leciały w powietrzu, miotając ogień i siarkę. Smoki te będą niszczyły miasta i wsie. Walki potrwają pięć lat i trzy miesięce. Ludzie, bezsilni, będą się przyglądać tym zmaganiom. Głód, dżuma i choroby. Nadejdą czasy, gdy nikt nie będzie mógł nic kupić, ani sprzedać. Źli ludzie będą mieszkali na dnie morza i czyhali na zdobycz. Wojna rozpocznie się, kiedy zboża zaczną dojrzewać”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>