Trzy zasadnicze ogniska operowania na szczeblu organizacji

Istnieją trzy zasadnicze ogniska operowania na szczeblu organizacji, który wydaje się słusznie nazywać kierowniczym. Pierwszy, to pośredniczenie w stosunkach z odbiorcami produktu organizacji technicznej, tzn. ogólnie biorąc decyzje, jak i ile produkować i na jakich warunkach – finansowych i innego rodzaju – udostępniać produkty odbiorcy. W dziedzinie businessu są to funkcje rynkowe, ale analogiczne funkcje, które można nazwać dyspozycjami, muszą być wykonywane we wszystkich różnorodnych dziedzinach. Drugie ognisko – to zapewnienie środków niezbędnych do wykonywania funkcji, tzn. materiałów, wyposażenia i personelu. W tym względzie role są odwrócone: rzeczowa organizacja jest odbiorcą produktu innych jednostek, a nie ich producentem. W końcu trzecie ognisko to kontrola i nadzór pierwotnych lub technicznych jednostek organizacji: jednostka zarządzająca dostarcza jednostkom technicznym usług nie pochodzących z zewnątrz i wykonuje pewne formy kontroli. Niemniej jednak ze względu na strategiczną rolę funkcji zarządzania, a zwłaszcza funkcji dyspozycyjnych, stosunek wzajemny nigdy nie sprowadza się do świadczenia usług: zawiera on z konieczności pewien stopień kontroli, chociaż jej rozmiar i charakter może różnić się w istotnych punktach w różnego typu organizacjach.

To, co nazwałem kierowniczym poziomem organizacji, jest zasadniczą dziedziną, której dotyczą rozważania o biurokracji i organizacji formalnej. Jestem przekonany, że schemat zasadniczy, który wyżej przedstawiono i szkicowo zastosowano do analizy technicznego lub pierwotnego poziomu systemu, daje się zastosować także do poziomu kierowniczego. Rozpatrywane w tych kategoriach funkcje dyspozycyjne i zaopatrzeniowe będą zdefiniowane w terminach orientacji na sytuacje zewnętrzne wobec systemu, podczas gdy funkcja nadzorcza jest wobec systemu wewnętrzna.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>