Techniczny lub pierwotny system społeczny

Istotnie, chciałoby się sugerować, iż znana definicja Cooleya grup pierwotnych, jako grup o wzajemnych stycznościach bezpośrednich, określa zarazem ów pierwotny szczebel organizacji społecznej. Punktem decydującym jest powiązanie jednostek we wspólnym działaniu, które włącza fizyczną obecność, chociażby przez część czasu, i bezpośrednią współpracę w fizycznym manipulowaniu otoczeniem, bez względu na to, czy owa manipulacja jest zasadniczo „technologiczna” lub „symboliczna”, czy komunikacyjna. Takie procesy rządzą na przykład produkcją fizyczną niezależnie od tego, jak rozgałęzione stosunki łączą uwikłane podsystemy. Opieka nad dziećmi i żywienie ich i mężów należy do tej samej kategorii, co obecność przy wspólnym stole obrad komitetu ’.

Techniczny lub pierwotny system społeczny jest z reguły jednostką zróżnicowanego systemu i jako taki „wytwarza” produkty posiadające znaczenie dla innych jednostek i społeczeństwa jako całości. On sam jest oczywiście odbiorcą wpływów pochodzących z innych podsystemów. Dotyczy to również innych szczebli organizacji, jednak – jak zobaczymy dalej – trzeba zróżnicować pojęcia „wkładu” (input) i „produktu” (output) w odniesieniu do różnych szczebli organizacji. Można wyróżnić 4 następujące kategorie produktu szczebla pierwotnego:

– 1. fizyczna produkcja w sensie ekonomicznym,

– 2. administracyjna instrumentalizacja decyzji władzy, 3. integracja jednostek w systemy społeczne, 4, zachowanie lub twórcze modyfikowanie motywacyjnych lub kulturowych składników systemu społecznego (właściwości jednostek).

Jak w wielu innych dziedzinach, istnieje oczywiście wiele pośrednich i granicznych przypadków. Tak, publiczność teatralna jest obecna fizycznie, ale różnica w liczebności trupy i audytorium oraz umyślnie jednokierunkowy przepływ komunikacji, podobnie jak znaczna liczebność łączna zapobiega powstawaniu „sprzężenia zwrotnego”, łączącego się zwykle z procesami w grupach pierwotnych. Przypadków podobnych jest wiele (przyp. aut.).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>