Śmierć Nabuchodonozora

Trzeba było mieć wiele odwagi, żeby przed władcą najpotężniejszego wówczas państwa wygłosić tak niepomyślne proroctwo. A jednak spełniło się ono całkowicie i dosłownie. Nabu- ehodonozor (właściwe imię babilońskie Nabu-kudurr-ussur) żył w latach 604-562, był synem Nabopolassara. Zachorował psychicznie i było to powodem do jego usunięcia. Przez siedem lat nie sprawował władzy, mieszkał wśród zwierząt na pustkowiu, żywił się trawą, roślinami i owocami. W Księdze Daniela cytowane są słowa Nabuchodonozora świadczące o jego nawróceniu: Gdy zaś upłynęły oznaczone dni, ja, Nabuchodonozor, podniosłem oczy ku niebu. Wtedy powrócił mi rozum i wysławiałem Najwyższego: uwielbiałem i wychwalałem Żyjącego na wieki, bo Jego władza jest władzą wieczną, panowanie Jego przez wszystkie pokolenia. Wszyscy mieszkańcy ziemi nic nie znaczą: według swojej woli postępuje On z niebieskimi zastępcami. Nie ma nikogo, kto by mógł powstrzymać Jego ramię i kto by mógł powiedzieć do Niego: Co czynisz? (…) W tej samej chwili powrócił mi rozum i na chwałę Jego panowania powrócił mi majestat i blask. Doradcy moi i możnowładcy odszukali mnie i przywrócili mi władzę królewską (…) Ja, Nabuchodonozor, wychwalam teraz, wywyższam i wysławiam Króla Nieba. Bo wszystkie Jego dzieła są prawdą, a drogi Jego sprawiedliwe, tych zaś, co postępują pysznie, może On poniżyć (Dn 4,31-34).

Po śmierci Nabuchodonozora na tronie zasiadł Nabonid. Jego syn- Baltazar był współregentem. W czasie uczty Baltazara ukazały się tajemnicze palce ręki piszące słowa na ścianie pałacu: mene, mene, tekel, ujarsin. Baltazar przeraził się tego zjawiska i zwołał do siebie wszystkich astrologów i wróżbitów, ale nikt me potrafił wyjaśnić, co znaczą te słowa. Wezwano Daniela, który rzekł: Takie zaś jest znaczenie wyrazów: »Mene« – Bóg obliczył twoje panowanie i ustalił jego kres. »Tekel« – zważono cię na wadze i okazałeś się zbyt lekki. »Peres« – twoje królestwo uległo podziałowi: oddano je Medom i Persom. Istotnie, Daniel bezbłędnie przepowiedział los Baltazara i upadek Babilonu. Jeszcze tej samej nocy Baltazar został zamordowany, natomiast Dariusz Med opanował królestwo chaldejskie.

Upadek Babilonu nastąpił w 50 lat od tej przepowiedni. Po śmierci Nabuchodonozora na tronie zasiadł jego drugi syn Ewil Mero- dak, który panował zaledwie dwa lata, został skrytobójczo zabity przez własnego szwagra. Państwo babilońskie pogrążyło się w chaosie, w walkach wewnętrznych o władzę, w licznych rewoltach. Tymczasem na południu i wschodzie państwa babilońskiego powstała nowa potęga. Byli to Persowie, którzy zjednoczyli Iran pod przewodnictwem Achemenesa, założyciela dynastii Ache- meneidów. Jego wnuk Cyrus rozpoczął podbój świata. W 540 r. Cyrus panuje na obszarze od Morza Kaspijskiego do rzeki Indus i gór Zagros.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>