Słowa Piusa VII

„Gdzie jest twój Bóg, starcze? Ja mogę wszystko w Europie”. Hrabia Joseph de Rethel wspomina ciekawy dialog cesarza z papieżem, który miał miejsce w Fontaineblau: „Papież-Panie, twoje grzechy składam u nóg Ukrzyżowanego i pozostawiam Bogu troskę o ujęcie się za moją sprawą. – Napoleon – powiadasz, że jest Bóg? Czego się od Niego spodziewasz? Papież – że przyjdzie z pomocą Kościołowi i będzie go chronił do końca czasów, jak to przyrzekł. Napoleon – Ja jednak jestem niezadowolony tak z papieża, jak z Kościoła tego starodawnego Boga i może ustanowię moją własną religię państwową, której głową nie będzie namiestnik Chrystusa, tylko cesarz. Papież: przeceniasz swoją władzę. – Napoleon: ja mogę wszystko w Europie i potrafię także złamać upór starca, który zwie się następcą tego Boga i może ten nieugięty starzec umrzeć w moim więzieniu. – Papież: zapamiętaj, że wszyscy prześladowcy Kościoła upadli, Kościół jednak trwa dalej. Ty prześladujesz Kościół i trzymasz mnie w więzieniu, ja jednak żyję mimo mej choroby i cierpień. Żyję, ażeby ujrzeć jak ciebie dosięgnie ręka Wszechmogącego Boga, gdy się twa miara dopełni, podzielisz los prześladowców. – Napoleon: Twój Bóg miażdży tylko głupich, ale ty, papieżu, doznasz mojego gniewu na sobie”.

Słowa Piusa VII jakże okazały się prorocze! 14 kwietnia 1814 r. Bonaparte podpisał akt abdykacji w tym samym pokoju, w którym z taką pogardą odnosił się do papieża. Dopiero na wyspie św. Heleny rzekł do hrabiego Rethel: „Zaprawdę Bóg żyje i miażdży gnębicieli tego, który zastępuje na ziemi. O gdybym mógł zawołać do tych, którzy dzierżą władzę na ziemi: szanujcie zastępcę Chrystusa na ziemi, nie zwalczajcie, ani nie poniżajcie papieża, bo jeżeli to uczynicie, dosięgnie was sprawiedliwa ręka Boga, która strzeże tronu św. Piotra”. Jak na ironię losu po śmierci Napoleona jego matka do końca życia była utrzymywana z honorarium Watykanu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>