Sekrety saletyńskie

W 1846 r. Kościół uznał autentyczność objawień Matki Bożej w La Salette. Na ogół mało znany jest fakt, że świadkowie tych objawień Melania Calvat i Maximin Giraud usłyszeli od Madonny tajemnice dotyczące przyszłości ich samych, Europy i Kościoła w świecie. Melania tę tajemnicę przekazała pisemnie papieżowi Piusowi IX w Rzymie. Po przeczytaniu listu twarz Ojca św. wyraźnie zmieniła się: widać było na niej przerażenie. Papież powiedział: „Muszę ponownie w spokoju przeczytać te listy. (Liczby mnogiej Biskup Rzymu użył dlatego, że przeczytał dwa listy, również od Maximina- dop. Autora). Klęski zagrażają Francji, ale Niemcy, Włochy i cała Europa zawiniła i zasługuje na kary”, (cyt. La Salette, dar Chrystusa dla Kościoła, Jean Jaouen MS, Księża Misjonarze Saletyni, Kraków 1989)

Sekretów saletyńskich nigdy nie opublikowano z wyjątkiem jednego akapitu z listu Melanii do króla Ludwika Filipa: „Widzisz Sekwanę? Gdybyś wiedział, ilu ludzi przybędzie nad nią i będzie rzucało się w jej fale. To nie tylko ci, którzy się dziś w nie rzucają. Jeszcze większa ilość przybiegnie, a stanie się to na pewno, by schronić się w jej wodach, uciekając od ognia, który jak gdyby zawieszony jest nad miastem. Będą rzucali się w Sekwanę jak oszaleli, wierząc w swej głupocie, że będą mogli uniknąć nieszczęsnego płomienia. W niektórych dzielnicach ogień jak gdyby zawiśnie nad samymi dachami domów, lecz nie zniszczy niektórych, ale z innych nawet kamień ich murów obróci się w proch i popiół”.

Bez wątpienia w tym opisie dziewiętnastowiecznym można dopatrzeć się skutków wybuchu bomby atomowej. Możliwość konfliktu nuklearnego pośrednio sugerował o. Czesław Klimuszko OFMconv., jeden z największych jasnowidzów naszego stulecia, chociaż nigdy nie ujawnił jego daty: „Nam nie są potrzebne żadne przepowiednie o tragicznej przyszłości, jaka niepowstrzymanie do nas się zbliża. Wszystko wskazuje na to, żeśmy już wkroczyli w pierwszą fazę początku końca naszej cywilizacji:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>