Scenariusz przyszłych wydarzeń wojennych

Państwa europejskie poniosą olbrzymie szkody. Niemcy, Dania będą zalane. W Szwajcarii wystąpią ruchy górotwórcze, a także w Austrii, Tyrolu, Włoszech, Alpach Francuskich. Mrozy i śniegi będą uniemożliwiały pomoc. Wstrząsy skorupy ziemskiej spowodują zmiany dna Oceanu. Mapy będą musiały być drukowane od nowa. Na Bałkanach wystąpią trzęsienia ziemi, zaburzenia atmosferyczne, huragany, śnieżyce. (…) Dolina Renu stanie się doliną śmierci. Tragedię przeżyje Szwecja południowa i Anglia. Przez Londyn przepłyną fale, ale miasto ocaleje. Paryż przez detonację w 1/3 zostanie zniszczony. (…)

Po trzech dniach od północy pokaże się świetlany krzyż na niebie. W jedną noc zginie więcej ludzi, niż w czasie wojen światowych. Wiara potem będzie wielka. W kilka lat po tym nadejdą dobre czasy. Kto będzie żył w stanie łaski uświęcającej, będzie w ręku Boga, a Bóg chce dobra dla swoich dzieci. Zabierze je w chwili najlepszej”.

Oczywiście takiego scenariusza przyszłych wydarzeń wojennych Łucja nie usłyszała od Matki Bożej. Mówi ona od siebie, chociaż na podstawie jakiegoś natchnienia lub objawienia Bożego. Jeżeli powyższy tekst jest rzeczywiście autentyczny a wywiad o. Fostera z Łucją niespreparoiuany, co niektórzy kwestionują – to III tajemnica fatimska przestaje być tajemnicą. Została ogłoszona publicznie, chociaż nieoficjalnie i nie przez Kościół. Trudno sobie wyobrazić, by zawierała jakieś nowe elementy o przyszłych losach świata.

Siostra Łucja powiedziała, że Chiny zaatakują Rosję. Z politycznego i militarnego punktu widzenia jest to możliwe, a nawet prawdopodobne. Chiny mają miliard 200 min ludności. Jest to średnie mocarstwo dysponujące bronią atomową i termojądrową oraz pięciomilionową armią, którą w każdej chwili mogą powiększyć do 50 min. Chiny nadal roszczą sobie pretensję do sporyci połaci ziemi rosyjskiej. Czynnik demograficzny nie jest tu bez znaczenia: może on w perspektywie czasu zmusić to państwo do ekspansji. Dopóki Rosja pozostaje mocarstwem militarnym, dopóty Chiny nie odważą się jej zaatakować jako pierwsze, wiedząc, że wojna z Rosją obecnie jest nie do wygrania. Ale sytuacja w tym państwie stale się zmienia w sensie politycznym, gospodarczym, a nawet ustrojowym. Republiki dążą do suwerenności: kraj gospodarczo chyli się ku upadkowi. Rosja rzuca rezerwy złota i diamentów na rynek zachodni, aby pokryć swoje zobowiązania płatnicze. W 1990 r. musi zakupić 85 min ton zboża, aby nie zabrakło Chleba. Sklepy pustoszeją, żywność jest racjonowana. Narastają antagonizmy etniczne i narodowościowe. Stale wybuchają zbrojne konflikty, rośnie niezadowolenie w armii. Imperium rozpada się na naszych oczach, tak jak przewidywał to Almaryk.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>