Scenariusz przyszłych wydarzeń wojennych – kontynuacja

Rosja poświęciła bratnie partie komunistyczne w Europie środkowo-wschodniej, oddała NRD za cenę 20 mld dolarów i skłonna jest do dalszych ustępstw politycznych, aby ratować przestarzałą gospodarkę. W tej sytuacji żadnego wariantu nie można wykluczyć łącznie z próbą zamachu stanu lub wojną domową, co przewidywał Borys Jelcyn. Wojna domowa wywołana przez siły, które chcą zachować stary porządek ustrojowy, chociaż wyczerpał on wszystkie swoje możliwości do tego stopnia, że prezydent Gorbaczow podpisał dekret o przejściu do gospodarki rynkowej.

Oznacza to po prostu systematyczne przechodzenie do kapitalizmu i upadek komunistycznego ustroju. Ale Rosja nie ma innego wyjścia! Wojna domowa mogłaby stać się pokusą dla Chin. Uderzyć wtedy, gdy przeciwnik jest najsłabszy. Chiny mogłyby wówczas dokonać agresji pod pretekstem wyswobodzenia narodów ujarzmionych. Armia Czerwona musiałaby walczyć przeciwko agresorowi zewnętrznemu i narodom obecnie wchodzącym w skład ZSRR. Wojna Chin z Rosją wciągnęłaby cały świat w konflikt globalny. III wojna stałaby się okrutną rzeczywistością.

Powyższy tekst jest jakby dwuczęściowy. Łucja relacjonuje treści religijne usłyszane od Matki Bożej w czasie, gdy była już karmelitanką. Jednakże część druga ma wybitnie polityczny wydźwięk, jest zwerbalizowaniem wizji, a nie powtórzeniem słów Matki Najświętszej. Nie wiadomo, czy wizja ta była nadprzyrodzona, czy też wynikała z jakiś uzdolnień parapsychicznych tej zakonnicy, a zatem może być obarczona błędem. Nie ma wizji nieomylnych, jeśli nie pochodzą od Boga.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>