Rozumowanie Lenina w materializmie cz. II

Zupełnie podobnie, jeśli za definicję materii przyjąć zdanie, że „materia to obiektywny byt”, czy też, że „materia to obiektywnie istniejąca rzeczywistość”, dochodzimy do tego samego wniosku. Podstawowa teza materializmu, głosząca, że m a- terialność świata polega na tym, że jedynym, co realnie istnieje, jest materia, okazuje się, przy takim określeniu materii, pustą tautologią.

Dalej : Uznanie, że właściwą definicją materii jest zdanie Lenina „materia to obiektywna rzeczywistość dana nam we wrażeniach i będąca źródłem tych wrażeń” prowadzi do wniosku, że pojęcie materii nie będzie się już w przyszłości zmieniało, że odtąd jest ono niezależne w swej treści od danych przyrodoznawstwa. Wniosek z takiego rozumienia wypowiedzi Lenina jako definicji materii, wniosek zupełnie prawomocny, wyciągnął na przykład w 1924 r. A. Deborin, pisząc: „Jakiekolwiek byłyby osiągnięcia nauk przyrodniczych – nie mają one znaczenia dla filozoficznej nauki o materii” (A. Deborin: Lenin – wojujący materialista. Pod Znamieniem Marksizmu, 1924, 1-2).

I słusznie, cóż bowiem zmienić może w „filozoficznej nauce o materii” przyrodoznawstwo, skoro ta mówi nam tylko tyle, że materia to obiektywna rzeczywistość dana nam we wrażeniach i poznawana przez nas, a nie mówi nic o cechach tej obiektywnej rzeczywistości, charakteryzujących ją niezależnie od relacji przyroda – podmiot poznający. W ten sposób filozofia zostaje „pomyślnie” opancerzona przed kłopotami, które przynieść jej może rozwój nauk przyrodniczych, niosący nową problematykę ontologiczną. Pozostaje jeszcze tylko odpowiedzieć na pytanie, jak to wszystko pogodzić z następującym twierdzeniem Lenina, a o jego przecież poglądach na materializm pisze Deborin:

„Engels powiada wyraźnie, że «wraz z każdym epokowym odkryciem choćby tylko w dziedzinie przyrodoznawstwa… materializm musi zmieniać swoję formę» (Engels, L. Feuerbach, s. 19, wyd. niemieckiego), a zatem rewizja formy materializmu… jest stanowczym postulatem marksizmu” (Lenin, Dzieła, tom XIV, s. 288).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>