Przyszłość świata w oczach Nostradamusa

Proroctwo Nostradamusa ukazało się po raz pierwszy w 1568 r. w Lyonie i zostało wydane przez Benoista Rigaada pod tytułem „Les Prophéties Re M. Michel Nostradamus, Dont il yen a trois cens qui nont encores iamais este imprimées. Adioustees de novveau par ledict Autheur”.

Proroctwo z szesnastowiecznej francuszczyzny przetłumaczył na polski ks. Józef Radliński pod tytułem – „Księga Losów Europy. Cudowne przepowiednie Nostradamusa”. Pierwszej próby interpretacji dzieła podjął się już w 1594 r. przyjaciel Nostradamusa – Jean Aime de Chavigny. W 1840 r. Guynaud zebrał wszystkie pisma jasnowidza, uzupełniając własnym komentarzem. Jednak dopiero w 1934 r. Max de Fontbrune zastosował właściwą interpretację i jak się zdaje właściwy klucz do enigmatycznych i zaszyfrowanych wypowiedzi Nostradamusa. Zanim przejdziemy do analizy i interpretacji centurii jasnowidza, wpierw kilka słów o nim samym.

Michel de Nostre-Dame urodził się 14 grudnia 1503 roku w Saint Remy. Ojciec jego był lekarzem i prawnikiem. W 1546 r. leczył pacjentów z dżumy. Po śmierci żony wiele podróżował po Europie. Po 10-letnich wojażach w 1544 r. osiadł w Salon de Craux. W 1556 r. król Henryk II mianował go nadwornym lekarzem. Po śmierci króla wrócił do Salon i ożenił się powtórnie. Miał syna Cezara. Nostradamus doradzał Karolowi IX. Przewidział dokładnie co do dnia własną śmierć na 2 czerwca 1566 r. W swoich zapiskach napisał: hic mors mea est! (Tu jest moja śmierć).

Przepowiednie swoje zebrał w tzw. centuriach, które obejmują okres od siedmiu wieków do roku 1999 r. Niektórzy komentatorzy popełniają błąd, podając datę roku 3779. Tymczasem jasnowidz używał metody biblijnego obliczania czasu w sposób następujący: od Adama do Noego 1242 lata, od Noego do Abrahama 1080 lat, od Abrahama do Mojżesza 515 lat, od Mojżesza do Dawida 570 lat, od Dawida do Jezusa Chrystusa kolejne 1350 lat.

Wynika z tego, że od stworzenia pierwszego człowieka do narodzin Zbawiciela minęło 4757 lat. W liście do swego syna Nostradamus napisał: „Napisałem te księgi. Stanowią ciąg przepowiedni począwszy od teraźniejszości do 3797 r”. Interpretatorzy do tej daty dodają rok napisania księgi – 1555. podając nawet rok 5352 uwieńczający proroctwa jasnowidza. Tymczasem liczyć trzeba nieco inaczej.

Od roku 1555 do 3797 upłynęłoby 2242 lata. Do tej daty trzeba dodać czas, jaki upłynął od Adama do Jezusa, a więc 4757 lat. Suma tych dat to rok 6999, natomiast licząc od narodzin Chrystusa wychodzi rok 1999 i na tej dacie kończą się przepowiednie jasnowidza z Salon. Spośród około tysiąca czterowierszy wybrałem te, które są najbardziej ciekawe, jasne i rzeczywiście się sprawdziły, niekiedy z matematyczną dokładnością.

„Wielkim imperium będzie Anglia, Będzie wszechmocna ponad 300 lat, Wielkie wojska przebywają morza i lądy, Ale Luzytańczycy (Portugalczycy) nie będą zadowoleni,,.

Interpretacja: istotnie imperium brytyjskie trwało dokładnie 300 lat od czasu Olivera Cromwella. Jego debiut polityczny to rok 1628, gdy został wybrany reprezentantem hrabstwa Hun- tingdom do Izby Gmin. Zatem 1628 plus 300 lat daje rok 1928, a w trzy lata potem nastąpił upadek imperium. Sprawdziła się też druga część centurii. Amerykanie bowiem zamierzali wysłać wojska do Europy, ale przeciwstawili się temu Portugalczycy, którzy opanowali Azory.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>