Przyszłość świata w oczach Nostradamusa cz. III

„Nieszczera unia będzie krótkotrwała, jedni się zmieniają, Większość się reformuje, Na okrętach będzie naród wytrzymały, Wówczas Rzym otrzyma nowego leoparda”.

Naród na okrętach, to oczywiście Anglia, która po rozpadzie ententy utrzymała swoje imperium i kolonie aż do 1931 r. Nowy Leopard w Rzymie to Benito Mussolini. Zdumiewająca jest centuria IX, werset 16 pod względem swej trafności przewidzenia przyszłych wydarzeń historycznych. W oryginale francuskim brzmi następująco:

„De castel Franco sortira L’assemblee, L’ambassadeur non plais- sant fera scisme. Leux de Riviera seront dans la meslee. Et au- grand goulphe desnier ont 1’entree”.

(Z twierdzy wyprowadzi Franco swoich zwolenników, Poseł nie znający żartów spowoduje rozłam, Stojący przy Rivera zamieszani będą w potyczkę, Weszli w ostatni wielki wir rozstrzygający bitwę).

Wynika z tego, że na 400 lat wcześniej Nostradamus przewidział nazwiska założyciela falangi hiszpańskiej J. H. Primo de Rivera oraz dyktatora gen. Bahamande Franco.

Nie mniej zdumiewająca jest centuria III, werset 58. „Nad Renem gór Nordyckich, Urodzi się wielki mąż narodów, który przyjdzie późno, Będzie on bronił Sarmacji i Panonii, Tak że nie będzie wiadomo, jak prędko to się stanie”.

Renem gór Nordyckich jest rzeka Inn, nad którą leży Braunau, miejsce urodzenia Hitlera. Powyższą centurię trzeba odczytać w kontekście z centurią X, werset 38, która brzmi:

„Rzeźka miłość niedaleko szuka siedziby. Świętemu barbarzyńcy oddane będą garnizony. Niedźwiedź i Hadrie łączą się przeciwko Francji. Ze strachu zbiegowie z armii przybędą do Graubünden”.

Kim jest tajemniczy Hadrie? W tym zaszyfrowanym słowie są początkowe litery Adolfa Hitlera oraz litery DR, czyli Deutsches Reich (Rzesza Niemiecka). Ponadto niedźwiedź oznacza Rosję, która weszła w sojusz z Hitlerem na mocy paktu Ribben- trop-Mołotow. W oryginalnym tekście francuskim Nostradamus użył słowa ursins (niedźwiedź), chociaż po francusku niedźwiedź brzmi ours. Dlaczego jasnowidz użył słowa ursins, a nie ours? Może dlatego, że w słowie ursins są litery USSR, niemiecki skrót ZSRR. Jest też faktem historycznym, że część armii francuskiej w czerwcu 1940 r. istotnie przeszła do Szwajcarii w miejscowości Graubunden, którą poprawnie wymienił Nostradamus. Jeszcze bardziej zdumiewająca w swej trafności jest centuria V, werset 91:

„Przeniesione zostaną do Wielkich Niemiec Brabancja i Flandria, Gandawa, Bruges i Boulogne, Po fałszywym układaniu wielki książę Armenii Napadnie na Wiedeń i Kolonię”. Istotnie Niemcy zdobyły Holandię, Belgię i Francję w maju 1940 r. Stąd mowa o przeniesieniu do Niemiec. Książę Armenii to oczywiście Stalin. Dlaczego książę Armenii, skoro Stalin był Gruzinem? Znakomity historyk Jurij Boriew w książce poświęconej Józefowi Wissarionowiczowi napisał, że matk?. Stalina Katarzyna Dżugaszwili z domu Gieładze była Osetynką, a więc pochodziła z ludu ormiańskiego. Fałszywy układ to pakt Ribbentrop- -Mołotow.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>