Przyszłość świata w oczach Nostradamusa cz. II

„Siedmiokrotnie zmieni się naród brytyjski, Krwią zbroczony przez 290 lat, Francja nie dozna pomocy od Niemiec, Bo Baran nie dowierza swojemu polskiemu bastardowi”.

Interpretacja: siedmiokrotna zmiana w życiu narodu brytyjskiego to następujące przełomy historyczne:

– a) 1649 – Cromwell ogłasza republikę, jest to upadek monar chii,

– b) 1660 – Karol II królem angielskim, restauracja monarchii,

– c) 1685 – wojny religijne,

– d) 1689 – detronizacja Jakuba, Wilhelm Orański królem,

– e) 1714 – zmiany gospodarcze królowej Anny Stuart,

– f) 1714 – Jerzy hanowerski królem,

– g) 1939 – zmiana rządu z powodu wojny.

Baran to znak astrologiczny Niemiec, zaś Bastard to państwo składające się z różnych narodowości. „Usiłowania kraju orlego, Będą bardzo duże, Brama na morze pozostanie otwarta, Królestwo na wyspie będzie znów nienaruszone, Londyn zadrży, gdy żagiel zostanie odkryty”.

Interpretacja: Niemcom nie udało się w czasie I wojny światowej zamknąć Anglii dostępu do Oceanu. Biały żagiel to ataki zeppelinów (balonów) z powietrza, które Niemcy wprowadzili do walki jako nowy rodzaj broni.

„Wyspiarze przez długi czas są oblegani, Wzmocnią się przeciwko swoim nieprzyjaciołom, Ci, co są zewnątrz padają martwi z głodu, Nawiedzeni większą klęską głodową niż kiedykolwiek”. Nostradamus miał na myśli blokadę gospodarczą którą zastosowali Niemcy.

„Na skutek konfliktu król opuści państwo, Najwyższy wódz dostanie się w wielkie opały, Śmierć powala wielu, nieliczni tylko uchodzą, Wszyscy są rozdarci, jeden będzie świadkiem”. Interpretacja: Chodzi tu o abdykcję cesarza Wilhelma II i jego ucieczkę do Holandii, co postawiło Hindenburga w trudnej sytuacji politycznej.

„Na skutek wojny monarchia znajdzie się w sprzeczności, Z winy wielkiego grzesznika wtrącona będzie w zgubne zamieszki, żółto-czerwono-czarne obejmie władzę, Sprawcy przystąpią do tego w dzień mglisty”.

W tym wersecie Nostradamus zapowiedział upadek monarchii niemieckiej i powstanie republiki, która na swych sztandarach używała barw żółto-czerwono-czarnych.

„Gdy kolumny drewniane silnie zadrżą. Pogrzebiona będzie Austria pod czerwonym całunem śmiertelnym, Wówczas ujrzy, jak poza wielkim zgromadzeniem państw Zadrży Wiedeń i ziemia austriacka”.

W tym czterowierszu Nostradamus zapowiedział upadek monarchii habsburskiej oraz austriackiej socjaldemokracji. Zgromadzenie państw, to Liga Narodów powstała w 1919 r. na mocy traktatu wersalskiego z siedzibą w Genewie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>