Przyszłe losy świata a objawienia fatimskie

Otóż Jan XXIII apelował do sumienia przywódców supermocarstw, prosząc by na drodze rokowań pokojowych rozwiązali konflikt polityczny grożący nieobliczalnymi konsekwencjami i zacytował fragment z III części fatimskiej, który brzmi: „Także dla Kościoła nastąpi okres ciężkich doświadczeń. Kardynałowie wystąpią przeciwko kardynałom. Biskupi przeciwko biskupom. Oblicze Kościoła się zaciemni, a świat ogarnie przerażenie. W drugiej połowie XX wieku rozpęta się straszna wojna. Ogień i płomienie uderzą z nieba. Wody oceanu będą parować. Piana wzbije się wysoko w górę, pokrywając wszystko śmiertelną pokrywą? Z godziny na godzinę zginą miliony ludzi. Ci zaś którzy pozostaną przy życiu, będą zazdrościć zmarłym. Gdzie spojrzeć, tam ziemia będzie pokryta ruinami, we wszystkich krajach nędza, strach i bieda. Zginą zarówno dobrzy, jak i źli. Całe narody ze swymi rządami”. Z powyższego wynika, że treść III tajemnicy fatimskiej rzeczywiście jest apokaliptyczna.

A jak przyszłe losy świata widzi bezpośredni i jedyny świadek objawień fatimskich, a jednocześnie autorka III części tajemnicy fatimskiej, karmelitanka z Coimbry s. Łucja? Otóż w latach sześćdziesiątych Łucja udzieliła wywiadu o. Augustynowi Fosterowi. W rozmowie tej ujawniła treść objawień, jakie usłyszała od Matki Najświętszej. Tekst brzmi następująco:

Matka Boża powiedziała do Łucji: „Słuchaj uważnie, co mówię i powtórz to całemu światu. Ludzie pomimo wielu ostrzeżeń nie nawracają się do Boga, opierają się łasce, nie słuchają mego głosu. Nie miej żadnych wątpliwości do tego co mówię. Słowa moje są jasne i musisz powtórzyć je całkowicie. Dni ciemne i straszliwe zbliżają się! Ludzkość otoczona jest gęstą mgłą licznych ciężkich grzechów rozlanych po całej ziemi. Dziś więcej niż kiedykolwiek ludzie opierają się wezwaniu nieba. Bluźnią Bogu, żyjąc w błocie. Spójrz, córko, moje serce przytłoczone jest cierniem grzechów, a oczy moje pełne łez. Przyczyna mego smutku, to świadomość, że tyle dusz idzie na potępienie a Kościół jest zraniony wewnętrznie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>