Przyszłe losy świata a objawienia fatimskie – kontynuacja

Głowy państw wiele czynią i wiele mówią o pokoju, a świat cały będzie wkrótce w ogniu wojny, ludzkość ogarnie przerażenie i smutek, ale sprawiedliwość Boga musi się wypełnić. Wydarzenia te są bliskie. Straszne będą przewroty na całej ziemi. Ludzie jak za czasów potopu zatracili drogę do Boga, kalając się duchem szatańskim. Kapłani winni łączyć się w pokucie i modlitwie, szerząc nabożeństwo do mojego serca (…) Jeżeli kapłani przyjmą to wezwanie (…) otrzymają łaski dla zbawienia grzeszników.

Przekaż córko światu to moje ostrzeżenie, aby wszyscy dowiedzieli się, że kara jest bliska. Sprawiedliwość Boża wisi nad światem i ludzkością zbrukaną błotem grzechu. Ludzkość zostanie obmyta we własnej krwi przez zarazy, głód, trzęsienia ziemi, wojny. Ludzie nie wiedzą o tym, nie chcą uwierzyć, że moje Izy są znakiem, aby ich ostrzec o strasznych wypadkach wiszących nad światem. Godzina wielkich cierpień jest bliska. Jeżeli ludzie się nie poprawią, to straszny ogień spadnie z nieba i połączy się z ziemią, aby dokonać zniszczenia. Jedne narody zostaną oczyszczone, inne znikną zupełnie. Włochy przejdą wielką rewolucję i w niej się oczyszczą. Tylko częściowo zostaną uratowane. Miłosierdzie Boże będzie wielkie dla grzeszników skruszonych i zwracających się do mojego serca.

Powtórz to moje ostatnie ostrzeżenie wszystkim, aby nowe pokolenie wiedziało, że ludzie w porę zostali ostrzeżeni, aby mogli czynić pokutę i nawrócić się. Czas już niedaleki, kiedy najmniej się tego ludzie będą spodziewać, sprawiedliwość Boża wypełni się. Moja miłość do grzeszników jest tak wielka, że wszystko uczynię, aby ich ratować, aby mogli się zbawić. Spójrz na mój płaszcz (…) to jest płaszcz mojego miłosierdzia dla tych wszystkich, którzy skruszeni powrócą do mego serca (…)

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>