Przepowiednia św. Malachiasza – kontynuacja

Jan XXIII (Pastor et nauta – Pasterz i żeglarz) był patriarchą Wenecji i często pływał gondolą, sporo też podróżował po świecie. Paweł VI (Flos florum – Kwiat kwiatów) miał w herbie lilie, a więc kwiat kwiatów. Jan Paweł I (De mediate lunae

Z przepołowienia, a raczej w połowie księżyca) wybrany został w dzień po połowie księżyca 25 sierpnia, natomiast zmarł w następnej połowie księżyca 26 września. Niektórzy publicyści przypuszczają, że kryptogram Gloria olivae (Chwała oliwki) dotyczący następcy Jana Pawła II może oznaczać albo papieża o ciemnej skórze, albo okres pokoju i ekumenizmu.

Co można sądzić o proroctwie św. Malachiasza? Czy jest ona autentyczna? Czy też jest dokumentem powstałym pod koniec XV wieku? Uwzględniając niektóre krytyczne uwagi historyków, nie trudno zauważyć, że trafność niektórych kryptogramów już po roku 1590, zwłaszcza papieży z przełomu dwóch ostatnich stuleci – jest niewątpliwa. Potencjalny mistyfikator szesnasto- wieczny nie mógłby tego przewidzieć. Jedno jest pewne, nikt nie dowiódł fałszywości tego dokumentu. Można zatem go uznać za autentyczny w stopniu wysoce prawdopodobnym z pewnym zastrzeżeniem, o którym pisał Paweł Staniszewski: „Proroctwa Malachiasza były i są przedmiotem różnorodnych dociekań, zwłaszcza w okresie wyboru nowego papieża. Dociekania te są wyrazem odwiecznej tęsknoty ludzkiego ducha do przekroczenia ograni czeń czasu i przewidzenia losu. Jeśli te dociekania ostrzegają przed błędami jednostek lub społeczeństw, zapewne spełniają pozytywną rolę.

Wszystkim, którzy chcą się zabawić w próby takich interpretacji Malachiaszowej listy, przypominam trzy pierwsze prawa interpretacji wszelkich proroctw i przepowiedni: 1) najbardziej prawdopodobne rozwiązanie to takie, którego nikt nie przewidział, 2) najbardziej oczywista interpretacja okazuje się zwykle mylna, 3) przewidywanie i proroctwo nigdy się ze sobą nie mieszają: mają zupełnie inną naturę i źródła, (cyt. Kalendarz Caritas, 1990 r. s. 253)

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>