Prorok Jeremiasz

Na jeszcze dwóch proroków trzeba zwrócić szczególną uwagę. Jednym z nich był Jeremiasz, syn Chilkiasza. Pochodził z rodziny kapłańskiej z miejscowości Anatot. Urodził się prawdopodobnie około 650 r. przed Chrystusem. W swej niezgłębionej opatrzności Bóg przeznacza Jeremiasza do spełnienia misji w jakże zadziwiających słowach: Zanim ukształtoioałem cię w łonie matki znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię (Jr 1,4-5). Urząd ten objął oficjalnie za panowania króla Jozjasza, a więc w 626 r. Przez całe życie pozostał w stanie bezżennym. Pismo św. nic nie mówi o okolicznościach śmierci Jeremiasza. Według tradycji chrześcijańskiej (św. Hieronim, Pseudo-Epifaniusz) został ukamienowany przez Żydów, których karcił za odstępstwo od prawdziwego Boga.,Talmud natomiast głosi, że zmarł śmiercią naturalną w Babilonii.

Jego życie przypadło na okres bardzo burzliwy w dziejach Izraela. W tym czasie Babilon stanowił potęgę polityczno-gospodarczą oraz wojskową. Królestwem tym rządził syn Nabopo- lassara – Nabuchodonozor (604-562) zwany w Biblii Nebukad- nessar. Władca ten w zasadzie prowadził politykę pokojową. Problem dotyczył Judei, którą faraonowie wykorzystywali politycznie przeciwko Babilonii. Król judzki Joakim, licząc na poparcie Egiptu, nie dostrzegał niebezpieczeństwa ze strony Nabuchodo- nozora, mimo że Jeremiasz ostrzegał wielokrotnie: Sprowadzę bovńem nieszczęście z północy i wielkie zniszczenie. Lew wyruszył ze swego legowiska i niszczyciel narodów jest w drodze. Opuścił swoją siedzibę, by zamienić twój kraj w pustynię. Miasta twoje zostaną zburzone i pozbawione mieszkańców (Jr 4,6-7). (…) To mówi Pan: «Oto nadchodzi naród z ziemi północnej, wielki naród powstaje z krańców ziemi. Łuk i miecz trzymając w ręku, są okrutni i bez litości. Ich wrzawa jest jak szum morza, i dosiadają koni: gotowi jak jeden mąż do walki przeciw tobie, córko Syjonu!» (Jr 4,22-23).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>