Prorok Jeremiasz – kontynuacja

Joakim po przeczytaniu zwoju proroctwa Jeremiasza spalił go ze złości. Proroka zaczęto prześladować, organizując zamach na jego życie. Jeremiasz udał się do miasta Tofet, gdzie nadał głosił przepowiednię o zagrożeniu z północy – Królestwa Juay. Nadzorca świątyni Paszchur nakazał pojmanie Jeremiasza: zakuto go w kłody i wychłostano. Wówcz-as Jeremiasz powiedział do swego oprawcy: To bowiem mówi Pan: «Oto uczynię ciebie postrachem dla ciebie samego i dla wszystkich twych przyjaciół. Padną od miecza swych wrogów, a twoje oczy będą na to spoglądać. Całą ziemię Judy wydam w ręce króla Babilonii: poprowadzi ich w niewolę do Babilonu i będzie ich zabijał mieczem. Wydam też wszystkie bogactwa tego miasta, cały jego dorobek, wszystkie skarby królów judzkich oddam w ręce ich nieprzyjaciół, by je złupili, zabrali i wywieźli do Babilonu. Ty zaś, Pasz- churze, i wszyscy twoi domownicy pójdziecie do niewoli. Pójdziesz do Babilonii, tam umrzesz, i zostaniesz pochowany ty i wszyscy twoi najbliżsi, którym przepowiadałeś kłamliioie». (Jr 20,4-6).

Paszchur był synem kapłana Jmera i uważał się samozwań- czo za proroka. Stało się dokładnie tak, jak przepowiedział Jeremiasz. Król judzki odmówił płacenia haraczu Babilonii, szukając protekcji Egiptu. W tej sytuacji dla Nabuchodonozora by-ł to pretekst do agresji na Judeę. W 597 władca babiloński zaatakował Królestwo Judzkie. Joakim został zabity, tak jak przepowiedział mu Jeremiasz: Będziesz miał pogrzeb, jaki sprawia się osłowi: będą go wlec i porzucą poza bramami Jerozolimy (Jr 22,19).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>