Profetyzm proroków biblijnych – kontynuacja

Prorokowi Eliaszowi trzeba poświęcić nieco więcej uwagi w kontekście historii Żydów. Otóż w latach 873-853 w Izraelu panował król Achab, syn Omriego. Achab ożenił się z Izebeł, córką Etbaala, króla sydońskiego. Król izraelski odszedł od wiary swych przodków, oddających cześć Jahwe, wyznając pogański kult w bożka Baala, któremu zbudował świątynię w Samarii. Bóg posyła Eliasza do króla, zapowiadając przez jego usta suszę. I rzeczywiście wkrótce wyschły potoki, w Samarii zapanował głód. Eliasz musi uciekać przed gniewem króla.

Pod namową żony, Izebel, fałszywie oskarżył i skazał na śmierć przez ukamienowanie Nabota z Jizreel, bogatego właściciela winnicy, po czym zagarnął jego majątek. Eliasz ponownie ostrzega Achaba: Tak mówi Pan „Czy nie dokonałeś mordu, a nadto zagrabiłeś winnicę? (…) Tam, gdzie psy wylizały krew Nabota, będą lizały psy również i twoją krew (…) Psy będą żarły Izebeel pod murem Jizreel”. Achab przeraził się tym proroctwem i nawet czynił pokutę, aby zmienić wyrocznię Jahwe. Pod namową króla judzkiego Jozafata zdecydował się na wojnę przeciwko królowi Aramu Ben-Hadadowi celem odbicia Ramot w Gileadzie. W czasie walki został śmiertelnie ugodzony strzałą. Krew wyciekając z rany zalała rydwan królewski. Achaba pochowano w Samarii, zaś krew z jego rydwanu zlizały psy, tak jak przepowiadał Eliasz.

Sprawdziły się także słowa Eliasza dotyczące Izebel. Po tajemniczej śmierci Eliasza jego następcą został Elizeusz. Prorok namaścił na króla Izraela Jehu, syna Jozafata. Jehv dokonał zamachu stanu i zabił dwóch władców: Jorama, króla izraelskiego oraz Ochozjasza, króla judzkiego po czym sam objął władzę Wówczas udał się do Jizreel, gdzie żyła wdowa Izebeł. Na jego rozkaz wyrzucono ją przez okno z zamku: jej ciało stratowały konie a psy je rozszarpały i zjadły.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>