Polska chroniona przez Miłosierdzie Boże

Nastąpi atak przez zaskoczenie Niemiec. Rosja runie na Europę i wciągnie wszystkie państwa Układu Warszawskiego, pomijając działania Polski i Czech. Rosja zemści się za cios z tyłu i przegraną na Wschodzie z Chińczykami. Dojdzie do Atlantyku i wtedy ruszą inne narody przeciwko Rosjanom. Rosjanie będą się cofać, zostawiając spalone ziemie i popioły miast. (…)

Jedynym narodem chronionym przez Miłosierdzie Boże, pozostanie Polska. Czechosłowacja zostanie zniszczona już w czasie powrotu wojsk radzieckich zmierzających na Bałkany i Ukrainę. Od południa uderzą Amerykanie z Iraku i wybuchnie powstanie na Kaukazie. Z Turcji uderzą Anglicy.

Zjawiska atmosferyczne, jakie ukażą się na niebie na początku wojny, będą ostatecznym ostrzeżeniem zapowiedzianym przez Maryję w ostatnich objawieniach. Kataklizmy w przyrodzie spowodują taką panikę i takie nieszczęścia, że nie można będzie dalej prowadzić planowych działań wojennych. Nie wystąpią jednak od razu i wszędzie w jednakowej mierze. Będą to ruchy skorupy ziemskiej, zaczną wybuchać wulkany. Wulkan Etna spowoduje katastrofę całej Sycylii. Włochy będą ewakuowane. Na Morzu Śródziemnym ruchy dna wywołają potworne fale, zmieni się również linia brzegowa. Zatoną niektóre wyspy, a inne powstaną.

Z oceanu Atlantyckiego wyłoni się nowy ląd. Fale oceaniczne zaleją brzegi Europy, Afryki oraz obu Ameryk. Cała Holandia, Belgia i Niemcy będą zalane. Kalifornia będzie zniszczona, fale zaleją Los Angeles i inne miasta (…)

W Polsce ulegną zniszczeniu miasta przybrzeżne, ale w trakcie wojny nie będzie zniszczone żadne miasto przez bombę jądrową. Będą zagrożone miasta Zagłębia, skąd ludność zostanie ewakuowana. Poznań nie będzie zniszczony. W czasie wojny bomby spadną na Szczecin, porty i Śląsk. Niemcy na Ziemiach Odzyskanych nie będą czynić zniszczeń, licząc na ich zagarnięcie. Ucierpią tylko porty, obiekty strategiczne i przemysłowe. (…)

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>