Pojawienie się Antychrysta

Również św. Paweł w liście do Rzymian (por. 11,25-26) sugerował, że naród izraelski nawróci się i uwierzy w Chrystusa. W tym właśnie kontekście słowa Pisma św. interpretowali Ojcowie Kościoła: św. Hieronim i Augustyn z Hippony. Ten ostatni pisał: Jest bardzo głośne zdanie i przekonanie wierzących, że w ostatnim czasie przed sądem Żydzi uwierzą w prawdziwego Chrystusa, to jest w naszego Chrystusa (por. De ciuitate Dei) Ten „znak czasu” spełni się, jeśli tylko większa część Żydów uwierzy w Mesjasza, Jezusa z Nazaretu.

Trzecim „znakiem czasu”, który w przekonaniu wielu teologów i egzegetów już wypełnił się, jest pojawienie się Antychrysta. Pisał o nim św. Paweł: W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się wokół Niego, prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozu mieniu ani nastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawal dzień Pański. Niech was w żaden sposób nie zwodzi, bo dzień ten nie nadejdzie, dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem (Tes 2,1-10).

Teologowie i egzegeci różnie interpretowali owego „człowieka grzechu i syna zatracenia” zwanego Antychrystem. W średniowieczu sądzono, że Antychrystem będzie sam szatan w ludzkiej postaci. W XX wieku z Antychrystem utożsamiono Stalina i Hitlera. Dziś wielu teologów podziela pogląd, że Antychryst nie musi oznaczać osoby ludzkiej. Może być nim także zjawisko społeczne o przerażającej sile niszczenia człowieka. Takim zjawiskiem był totalitaryzm zarówno stalinowski, jak hitlerowski. Historia ludzkości nie zna przypadku ludobójstwa na taką skalę i przy zastosowaniu tak okrutnych sposobów zabijania ludzi, będące wyrazem pogardy i nienawiści, jakie stosowano w łagrach i obozach koncentracyjnych. Obie obłąkane ideologie, komunistyczna i faszystowska, były negacją chrześcijaństwa, a więc Antychrystem w dosłownym tego słowa znaczeniu. Antychryst to bardziej system niż jednostka.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>