Fałszywy sposób pojmowania zdobycia wolności

Ale nie należy ukrywać, że punkt, do którego w ten sposób doszliśmy w naszych refleksjach, jest dla bytu ludzkiego punktem decydującym. Drogo się tu płaci za najmniejszy błąd. Kapitalne, zabójcze dla społeczeństwa ludzkiego i dla duszy ludzkiej błędy przemieszane są w tym kłębowisku z kapitalnymi prawdami, związanymi z życiem duszy i społeczeństwa. Powinniśmy pracować na tyle, na ile jest to w naszej mocy, nad oddzieleniem tych prawd od błędów. Istnieje fałszywe zdobycie wolności, iluzoryczne i zabójcze. Istnieje prawdziwe zdobycie wolności, które jest dla człowieka prawdą i życiem.

czytaj więcej

Filozofia materialistyczna

Ustosunkowanie się do wszystkich tych zarzutów stanowiło i zawsze stanowi dla zwolenników światopoglądu materialistycznego nader istotne zadanie. Wymaga to przede wszystkim wyraźnego sprecyzowania treści, jaką materializm wkłada w tezę o materialności świata.

czytaj więcej