New Dealu

W czasach procesów czarownic, znamionujących przejście Ameryki do nowej fazy w rozwoju kapitalizmu zinstytucjonalizowanego i zbiurokratyzowanego, Parsons wystąpił z rzeczową analizą napięć społecznych, tkwiących u podstaw rozległego, choć najczęściej milczącego poparcia, jakie w różnych klasach amerykańskiego społeczeństwa, zarówno tych „pnących się w górę”, co „spadających w dół”, zyskał senator McCarthy pisał, że „makkartyzm jest bodaj główną formą patologii naszego systemu i jeśli nie zostanie poddany kontroli, może mieć w najwyższym stopniu destrukcyjne konsekwencje” 2, Jak sam deklaruje, w świetle amerykańskiej gamy stanowisk politycznych znajduje się „solidnie na lewo” i „nie jest zapewne konserwatystą w sensie Roberta Tafta czy Herberta Hoovera lub nawet Eisenhowera”3. Ale zarazem tenże Parsons widzi lek na „patologię makkartyzmu” w realizacji liberalnego marzenia o władzy politycznej mądrych i uczciwych twórców dóbr materialnych: „Rola ekonomiki w społeczeństwie amerykańskim i elementów businessu w jej łonie jest taka, że kierownictwo polityczne bez znacznego udziału businessu jest skazane na nieskuteczność i kontynuowanie niebezpiecznych konfliktów wewnętrznych. Nie można przewodzić narodowi amerykańskiemu bez przywódców ze świata businessu” 4.

Treść wkładana w pojęcie „konserwatyzm” w Ameryce odbiega od przyjętego w Europie sensu tego słowa: amerykańscy „liberałowie” byliby w Europie zaklasyfikowani do konserwatystów. Nie wdając się jednak w zawile analizy semantyczne i polityczne, stwierdzić wypada, że i w polityce Talcott Parsons stoi bez zastrzeżeń na pozycjach zachowawczych wobec zasad ustrojowych kapitalizmu – iw tym najbardziej ogólnym sensie jest konserwatystą. Co najważniejsze jednak – postawa wobec systemu społecznego konserwatywna jest uwikłana w fundamentalnych założeniach jego systemu teoretycznego, a więc już nie w sferze politycznej działalności Parsonsa, lecz w sferze „czystej r.auki”. Jego system teoretyczny może być z sensem zastosowany jedynie do badania warunków społecznej integracji – i głównie ludzie w owej integracji zainteresowani będą poń sięgać.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>