Nabuchodonozor

W konsekwencji inwazji 10 tysięcy Judejczyków wysiedlono do Babilonii, zaś na tronie judzkim Nabuchodonozor osadził lojalnego Sedecjasza, brata zabitego Joakima. Po kilku latach państwa syryjsko-palestyńskie przy poparciu faraona Hofry postanowiły przeciwstawić się dominacji babilońskiej. Do tej koalicji dołączył nierozważnie Sedecjasz, nie zważając na proroctwo Jeremiasza: To mówi Pań, Bóg Izraela: «Idź i mów do króla judzkiego Sedecjasza. Powiedz mu: To mówi Pan: Oto oddam to miasto w ręce króla babilońskiego, który wyda je na pastwę ognia. Ty zaś nie ujdziesz jego ręki, lecz zostaniesz niezawodnie pojmany i wydany w jego ręce. Zobaczysz wtedy króla babilońskiego oko w oko: będzie on z tobą mówił twarzą w twarz i pójdziesz do Babilonu. Posłuchaj jednakże słowa Pańskiego, Sedecjaszu, królu judzki. To mówi Pan o tobie: Nie umrzesz od miecza. Umrzesz spokojnie i podobnie jak palono wonności dla twoich przodków, dawniejszych królów, którzy byli przed tobą, tak będą palić i dla ciebie» (Jr 34,2-3).

Nabuchodonozor rozbił koalicję i wyruszył nad Orontes w 588 r. Najpierw obiegł Tyr, który bronił się aż 13 lat, potem Jerozolimę. Armią chaldejską dowodził Nabuzardan. Otoczył Jerozolimę, wtargnął do miasta, zniszczył świątynię Salomona, podpalił domy, zrabował wszystkie skarby świątyni, wymordował tysiące Żydów w sposób okrutny: Na Syjonie hańbiono kobiety, dziewice po miastach Judy. Rękami wrogów wieszani książęta: nie było względów dla starszych (Lm 5,11-12).

Sedecjaszowi początkowo udało się uciec z całą rodziną z oblężonej Jerozolimy, ale potem został schwytany. Nabuchodonozor w obecności Sedecjasza kazał ściąć jego synów, po czym króla oślepił zgodnie z tradycją władców asyryjskich. Sporą część ludności, zwłaszcza elity kraju, uprowadzono do Babilonii, tak że zostali tylko najubożsi w podbitej i ujarzmionej Judzie anektowanej jako prowincja państwa chaldejskiego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>