MARITAINA HUMANIZM INTEGRALNY

Urodzony 18 listopada 1882 r. w Paryżu Jacques Maritain wychowany został w duchu laickim i liberalnym. Studiował na Sorbonie, ulegając początkowo wpływom pozytywizmu i scjen- tyzmu Le Danteca, a następnie jilozofii Bergsona. W 1905 r. Maritain uzyskał stopień „agrégé de philosophie’1. W roku następnym nawrócił się, pod wpływem Leona Bloy, na katołicyzm. Wyjechał do Heidelbergu, by studiować przez dwa lata biologię u Hansa Driescha. Po powrocie do Paryża rozpoczął gruntowne studia nad filozofią Tomasza z Akwinu. W 1913 r. wygłosił cykl wykładów o berg- sonizmie, w których z pozycji tomizmu poddał radykalnej krytyce filozofią swojego dawnego mistrza. W 1914 r. został profesorem Instytutu Katolickiego, a w 1917 r. w Paryżu doktorem „ad honorem’’ uniwersytetu papieskiego. Od 191S r. jest członkiem Papieskiej Akademii św, Tomasza w Rzymie. Rozwija niezmiernie ożywioną działalność naukową, publikując wiele prac z różnych dziedzin filozofii tomistycznej i wykładając m. in. w paryskim Instytucie Katolickim, w Institut of Mediaeval Studies (Toronto), a podczas ostatniej wojny na amerykańskich uniwersytetach: Princeton i Columbia. W latach 1945-1948 Maritain jest ambasadorem Francji przy Watykanie. Od 1948 r. mieszka w Ameryce.

Pierwsza książka Maritaina – „La philosophie bergsonienne” – ukazała się w r. 1914. Dziś dzieło pisarskie Maritaina obejmuje ponad 50 książek i ogromną ilość artykułów. Wskazówek bibliograficznych dostarczają m. in. niektóre z poświęconych Maritainowi wydawnictw zbiorowych: „The Maritain Volume of The Thomist” Sheed and Ward, New York 1943) i „Jacques Maritain, son oeuvre philosophique” (Bibliotheque de la Revue Thomiste, Desclée de Brouver, Paris 1948). Najważniejsze idee personalizmu Maritaina zawarte są w pracach: „Religion et culture” 1930, „Du régime temporel et de la liberté” 1933, „Humanisme intégral” 1936, „Les droits de l’homme et la loi naturelle” 1942, „Principes d’une politique humaniste” 1944, ,Ja personne et le bien commun” 1947, „Man and the State” 1951.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>