MARITAINA HUMANIZM INTEGRALNY CZ. II

Kariera Maritaina jako filozofa-tomisty zaczęła się znakomicie. Zaledwie rozpoczął systematyczne studia nad filozofią Tomasza, a już w 1913 roku, w Institut Catholique w Paryżu, wygłosił słynne, opublikowane w rok później, wykłady o filozofii swojego dawnego mistrza, Bergsona, w których podjął radykalną krytykę bergsonizmu z pozycji filozofii tomistycznej. Walory tej krytyki wysoko oceniła Stolica Apostolska. W 1917 r. w dekrecie, mocą którego Maritain został mianowany doktorem ad honorem uniwersytetu papieskiego, wystawiono mu taką oto cenzurkę: „Człowiek głęboko religijny, wyróżniający się swoją pobożnością, przykładnym życiem moralnym, godną naśladowania czcią i umiłowaniem Kościoła, naucza od szeregu lat z prawdziwym powodzeniem filozofii zgodnie z duchem i metodą świętego Tomasza z Akwinu i opierając się na zasadach Doktora Anielskiego zajmuje się niestrudzenie obalaniem przy pomocy żywego słowa, bądź przy pomocy pióra, najbardziej wrogich i szkodliwych dla wiary błędów nowożytnych” Istotnie Maritain dał wiele dowodów swojego przywiązania do filozofii Tomasza i swojej uległości wobec dyrektyw Watykanu. Gdy w 1926 r. zostaje potępiona Action Française, Maritain przyłącza się bez zastrzeżeń do oficjalnych krytyk, choć jeszcze do niedawna współdziałał z jej przywódcami: Maurrasem i Massisem. Nie tylko uznaje słuszność potępienia, ale wraz z innymi autorami wyjaśnia, Dlaczego Rzym przemówił (1927), i dowodzi Przenikliwości Rzymu (1929). Nic też dziwnego, że w tym czasie kardynał Gasparri pisze do Maritaina w imieniu Piusa XI: „Jego Świątobliwość dziękuje Wam z całego serca i może tylko winszować wielkiej gorliwości, z jaką zwalczacie błędy… i dowodzicie niekompetencji pisarzy z „Akcji Francuskiej”… Papież… nie wątpiąc, że zwycięstwo należy, jak zawsze, do posłusznych, przesyła Wam jako rękojmię Jego ojcowskiej życzliwości i najlepszych łask boskich specjalne Błogosławieństwo Apostolskie”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>