Maritain i katolicyzm

Maritain podkreśla, że Kościół nie chce być uzależniony od spraw doczesnych, ani przez nie kompromitowany. Jest to jeden z powodów, dla których Kościół jako taki i kler pełniący funkcje hierarchiczne nie powinien – zdaniem Maritaina – podejmować wprost i bezpośrednio zadania przekształcenia i odrodzenia świata doczesnego w duchu chrześcijańskim. Zadanie to należy do świeckich chrześcijan, którzy powinni je realizować na własne ryzyko i własną odpowiedzialność, unikając jakiegokolwiek angażowania autorytetu i powagi Kościoła.

W sferze działania ściśle doczesnego inicjatywa wychodzić powinna z dołu, czyli od świeckich. Duchowieństwo nie może trzymać w ręku steru akcji czysto doczesnej i politycznej, na płaszczyźnie politycznej może interweniować jedynie wówczas, gdy polityka dotyka ołtarza.

Maritain przeciwstawia się wykorzystaniu katolicyzmu jako etykiety dla programów politycznych rządów czy partii. W poszczególnych sprawach bieżącej polityki państwa ani duchowni, ani świeccy katolicy nie mają – jego zdaniem – prawa przemawiania w imieniu katolicyzmu, bo nie istnieje w tych sprawach sąd katolicyzmu.

Katolicyzm – podkreśla Maritain – nie powinien być partią religijną. „Partie katolickie” krytykuje za ich dążenia do zjednoczenia katolików na płaszczyźnie politycznej, które mogłoby być jedynie zjednoczeniem sztucznym.

Katolicy jako tacy mogą – zdaniem Maritaina – dokonywać wyboru pomiędzy różnymi postawami społeczno-politycznymi. Obowiązkiem ich jest wierność wspólnej doktrynie Kościoła, ale wolno im akceptować bardzo różne programy polityczne. Pomiędzy wiarą religijną a postawą religijną chrześcijanina zachodzi stosunek pewnego rodzaju inspiracji, jeśli stara się on rozważać sprawy doczesne zgodnie z zasadami wiary i swoim chrześcijańskim sumieniem, ale nie ma, bynajmniej, logicznego wynikania. To, że hierarchia Kościoła powinna stać na straży jedności religijnej wiernych i czystości doktryny katolickiej, nie może stanowić argumentu na rzecz dążeń do osiągnięcia politycznej jedności katolików poprzez podporządkowanie ich poi i- tycznym dyrektywom kleru.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>