Ludwik Rocco i jego przepowiednia

Błędne są interpretacje tych autorów przepowiedni ks. Markiewicza, którzy dopatrują się w powyższym tekście poglądów politycznych założyciela michaelitów lub przewidywań dotyczących I wojny światowej. To proroctwo jeszcze się całkowicie nie sprawdziło. Bowiem nie było jeszcze powszechnego bankructwa i nędzy, nawrócenia masowego Żydów, federacji ludów na czele z Austrią: naród na południu Polski nadal żyje, nie było wojny, która obejmowała całą kulę ziemską i w której zwycięzcy i zwyciężeni znaleźliby się w jednakowej niedoli. Moim zdaniem takie konsekwencje mogą nastąpić wyłącznie w wyniku III wojny światowej i tę właśnie wojnę miał na myśli tajemniczy autor powyższej przepowiedni.

W archiwum watykańskim znajduje się dokument, którego autorem jest Ludwik Rocco, franciszkanin z góry Synaj. Dokument ten sporządzono w 1849 r. na krótko przed śmiercią jej autora. Oto jego treść w Polsce prawie nieznana:

W 65 lat po mojej śmierci rozpocznie się wojna morderstwem na Bałkanach (brat Ludwik Rocco zmarł w 1849 r.), gdzie zostanie zamordowany panujący z domu Habsburgów. Po Austrii wybuchnie wojna z całą siłą niemiecką, która się zakończy po czterech łatach. Cesarz niemiecki zabierze pod swoje nogi całą Europę. Bóg dopuści, że odniesie zwycięstwo, a w szczególności siać będzie zniszczenie na zachodzie Belgii, Francji. Tamtędy wojska niemieckie przechodzić będą zostawiając zgliszcza, paląc kościoły.

Przekleństwo podwójne spadnie na Niemców. Będą nosić na sztandarach: „Bóg z nami”, lecz będzie to bluźnierstwo, bo rzeczy, które oni czynić będą, staną się podobne czynom Antychrysta. Będzie odnosił zwycięstwa, że zawróci w głowie całemu światu, aby zadość uczynić pysze, aby większe upokorzenie odpowiadało karze. Skarżę Pan Bóg Francję i upokorzy za zniewagi Kościoła Świętego i to będzie dopiero początek kary. Niemcy dojdą do stołecznego miasta Francji, potem będą się cofać.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>