Lista kryptogramów papieży w interpretacji A. Giaconusa

– 1. Celestyn II – Ex castro Tiberis (Z zamku nad Tybrem). Zdaniem Giaconusa określenie to jest trafne, gdyż papież pochodził z Citta di Castello, mieście położonym nad Tybrem.

– 2. Lucjusz II – Inimicus expulsus (Wypędzający wrogów). Papież nazywał się Gerard Caccianenici, to znaczy wypędzający wrogów. Za swego pontyfikatu zorganizował atak na Wzgórza Kapitolińskie, gromiąc Arnolda z Bresci.

– 3. Eugeniusz III – Ex magnitudine montis (Z wielkiej góry). Jego nazwisko brzmiało Paganelli di Montemagno, czyli wielka góra.

– 4. Anastazy IV – Abbas subburranus (Opat suburański). Kard. Konrad della Subarra był opatem w Subbury.

– 5. Wiktor III – Ex tetro carcere (Z ponurego więzienia). Kard. Dezyderiusz kierował kościołem San Nicola in Carcere (Św. Mikołaja w więzieniu).

– 6. Paschalis III – De via Transtiberna (Z drogi zatybrzań- skiej). Gwido z Cremy był kardynałem Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu.

– 7. Kalikst III – De Pannonia Tuscia (Z panońskiej Tuscii). Jan ze Strumi był z pochodzenia Węgrem, kardynałem Tuscu- lum.

– 8. Aleksander III – Ex ansere custode (Spod gęsi strażniczki). Jego włoskie nazwisko brzmiało Paperoni Bandinelli. Po włosku, papero znaczy gąsior.

– 9. Lucjusz III – Lux in Ostio (Światło Ostii). Kard. Ubaldo Allucingoli był biskupem Ostii.

– 10. Urban III – Sus in oribo (Dzik bezpotomny). Giaco- nus ten kryptogram Malachiasza przetłumaczył jako dzik przebity, wyraźnie nawiązując do nazwiska papieża: Hubert Crivelli, czyli przebity.

– 11. Grzegorz VII – Ensis Laurenti (Ostrze Wawrzyńca). Kard. Hildebrand miał w herbie rodowym dwa miecze. Zarządzał kościołem św. Wawrzyńca w Lucinie.

– 12. Klemens III – De schola exiet (Wywodzący się ze szkoły). Kard. nazywał się Paolo Scolari, czyli Paweł Szkolny.

– 13. Celestyn III – De rurę bovensi (Z wołowej wsi). Nazwisko kardynała Giacinto Bobone pochodziło od słowa wół.

– 14. Innocenty III – Comes signatus (Hrabia naznaczony). Kard. Lotariusz Conti posiadał tytuł hrabiego Segni.

– 15. Honoriusz III – Canonicus de Latere (Kanonik laterański). Kard. Cencio Savelli sprawował pieczę nad kościołem św. Wawrzyńca jako kanonik.

– 16. Grzegorz IX – Avis ostiensis (Ptak z Ostii). Kard. Hu- golin Segni miał w herbie rodowym orły.

– 17. Celestyn IV – Leo sabinus (Lew sabiński). Kard. Gotfryd Castiglione był biskupem Sabiny.

– 18. Innocenty IV – Comes Laurentinus (Hrabia lauretań- ski). Kard. Synibald Fieschi posiadał tytuł hrabiego délia Lave- gna. Sprawował pieczę nad kościołem św. Wawrzyńca (Lauren- tego) w Lucinie.

– 19. Aleksander IV – Signum ostiense (Pieczęć ostyjska). Kard. Rinaldo dei Conti di Segni sprawował pieczę nad kościołem w Ostii.

– 20. Urban IV – Jerusalem Campania (Jerozolima Szampania). Kard. Jacques Pantaleon Court-Palais pochodził z Troyes w Szampanii i był patriarchą Jerozolimy.

– 21. Klemens IV – Draco depressus (Smok uciśniony). Kard. Guido Falcadi Le Gros pochodził z szlacheckiego rodu francuskiego, w którego herbie widniał orzeł zabijający smoka.

– 22. Grzegorz X – Anguineus vir (Wężowy mąż), kard. Teo- bold Viscenti w herbie rodowym miał węża.

– 23. Innocenty V – Concionator gallus (Kaznodzieja galijski), kard. Piotr de Tarentaise pochodził z Lyonu.

– 24. Hadrian V – Bonus comes (Dobry hrabia), kard. Otto- bone Fieschi, hrabia Lavagni.

– 25. Jan XXI – Piscator tuscus (Rybak tuskulański). Kard. Piotr Rebuli-Giuliani, był biskupem Tusculum.

– 26. Mikołaj III – Rosa composita (Ułożona róża). Kard. Jan Kajetan Osini miał róże w herbie rodowym.

– 27. Marcin V – Ex telonio liliacei (Ze strażnicy liliowej). Kard. Oddone Colonna: w herbie lilie.

– 28. Honoriusz IV – Ex rosa leonina (Z lwiej róży). Kard. Giacomo Savelli w herbie miał róże między dwoma lwami.

– 28a. Mikołaj IV – Picus inter escás (Dzięcioł wśród przynęty), kard. Hieronim Maści pochodził z Ascoli Piceno, czyli przynęty dzięciołów.

– 29. Celestyn V – Ex eremo celsus (Ze wzniosłej pustelni). Piotr Angelari del Murrone był pustelnikiem.

– 30. Bonifacy VIII – Ex undarum benedictione (Z błogosławieństwa fal). Kard. Benedetto Gaetani miał fale w herbie rodowym.

– 31. Benedykt XI – Concionator patareus (Kaznodzieja pa- tarejski). Kard. Mikołaj Boccasini z Treviso był generałem zakonu dominikanów: słynął z kaznodziejstwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>