Lista kryptogramów papieży bez interpretacji A. Giaconusa

Na Urbanie VII kończy się lista kryptogramów, które wyjaśnił Giaconus. Nazwiska dalszych papieży nie mają zinterpretowanych kryptogramów. Krytycy proroctwa Malachiasza wysuwali z tego powodu zarzut, że do Urbana VII, a więc doj 1590 r. kryptogramy dobrze pasowały do nazwisk papieży, ale tylko dlatego, że zostały dokonane ex post, a więc w latach 1585- -1590, nie zaś w XII stuleciu. Ich zdaniem motyw powstania takiego proroctwa był dość prozaiczny: chodziło o to, żeby przeforsować na długotrwałym konklawe kardynała Sfondratiego, który przybrał później imię Grzegorza XIV. W ówczesnym kolegium kardynalskim różne zwalczające się stronnictwa polityczne nie mogły uzgodnić między sobą kandydata do nawy Piotrowej. Tymczasem_na liście Malachiasza po Urbanie VII widniało hasło De antiquitatis urbis (ze starożytnego miasta). Kard. Niccola Sfondrati pochodził ze starożytnego miasta Cremony.

Czy rzeczywiście, żeby przeforsować jego kandydaturę, spreparowano całe proroctwo Malachiasza? Dotychczas nikt tego nie udowodnił! Wiemy natomiast, że o przeforsowaniu kardynała Sfondratiego w znacznym stopniu przyczynił się .potężny dwór hiszpański. W tamtym okresie konklawe nie było ciałem wolnym od jakichkolwiek nacisków zewnętrznych. Papiestwo było uwikłane w różne konstelacje polityczne ówczesnej Europy.

– 72a. Grzegorz XIV – De antizuitate urbis (Ze starożytnego miasta),

– 73. Innocenty IX – Piacuitas in bello (Ofiara przebłagalna w wojnie),

– 74. Klemens VIII – Crux Romulea (Krzyż romuliński),

– 75. Leon XI – Undosus vir (Mąż falisty),

– 76. Paweł V – Gens perversa (Ród przewrotny),

– 77. Grzegorz XV – In tribulatione pads (W ucisku pokoju),

– 78. Urban VIII – Lilium et rosa (Lilia i róża),

– 79. Innocenty X – Jucunditas cruds (Radość krzyża),

– 80. Aleksander VII – Montius custos (górski strażnik),

– 81. Klemens IX – Sydus olorum (Gwiazda łabędzia),

– 82. Klemens X – De flumino magno (z wielkiej rzeki),

– 83. Aleksander VIII – Poenitentia gloriosa (Chwalebna karność),

– 84. Innocenty XI – Bellum infatiabilis (Piękne dzieciństwo),

– 85. Innocenty XII – Rastrum in porta (Motyka u bramy), 86¿ Klemens XI – Flores circumdati (Kwiaty ozdobne),

– 87. Innocenty XIII – De bona religione (Z dobrego wyznania),

– 88. Benedykt XIII – Milles in bello (Rycerz w wojnie),

– 89. Klemens XII – Columna excelsa (Kolumna wzniosła),

– 90. Benedykt XIV – Animal rurale (Wiejskie zwierzę),

– 91. Klemens XIII – Rosa umbriae (Róża ciemności),

– 92. Klemens XIV – Ursus velox (Zwinny niedźwiedź),

– 93. Pius VI – Peregrinus apostolicus (Pielgrzym apostolski),

– 94. Pius VII – Aquila rapax (Drapieżny orzeł),

– 95. Leon XII – Canis et coluber (Pies i wąż),

– 96. Pius VIII – Vir religiosus (Mąż religijny),

– 97. Grzegorz XVI – De balneis Ethruriae (Z kąpieli etruskich),

– 98. Pius IX – Crux de cruce (Krzyż z krzyża),

– 99. Leon XIII – Lumen in coelo (Światło w niebie),

– 100. Pius X – Ignis ardens (Ogień gorejący),

– 101. Benedykt XV – Religio depopulata (Wyznanie wyludnione),

– 102. Pius XI – Fides intrepida (Wiara nieustraszona),

– 103. Pius XII – Pastor angelicus (Pasterz anielski),

– 104. Jan XXIII – Pastor et nauta (Pasterz i żeglarz),

– 105. Paweł VI – Flos jlorum (Kwiat kwiatów),

– 106. Jan Paweł I – De mediate lunae (Z przepołowienia księżyca),

– 107. Jan Paweł II – De labore solis (Z pracy słońca).

Przepowiednia św. Malachiasza

Zagadkowy jest kryptogram dotyczący Jana Pawła II. Niektórzy publicyści tłumaczą to tym, że Karol Wojtyła jako jedyny z kardynałów obecnych na konklawe w 1978 r. pracował w młodości w kamieniołomach na otwartej przestrzeni pod gołym słońcem. Inni, że w dniu 16 października 1978 r. ośrodki astronomiczne zaobserwowały intensywne i największe w tym stuleciu erupcje na słońcu.

Najbardziej jednak zadziwiające jest zakończenie proroctwa Malachiasza. Po haśle De labore solis widnieje tylko jedno określenie enigmatyczne: Gloria olivae (Chwała oliwki) i na tym lista kryptogramów papieży zamyka się. Czyżby Malachiasz sugerował, że koniec papiestwa, to koniec świata, gdyż Chrystus powiedział, że jest z nami aż do skończenia świata, a moce piekielne nie przemogą Kościoła.

Jest rzeczą prawdopodobną, że Malachiasz istotnie tak myślał. Świadczy o tym dramatyczne zakończenie przepowiedni: In persecutione extrema Sanctae Ecclesiae Romanae sedebit Petrus Romanus, qui pascet oves in multis tribulationibus: quibus tran- sactis civitas septi collis diruetur et Judex tremendus iudicabit populum suum. Finis („Podczas ostatecznego prześladowania Świętego Kościoła Rzymskiego zasiądzie Piotr Rzymianin, który paść będzie owce wśród wielu utrapień, po przeminięciu których państwo na siedmiu wzgórzach położone, zniszczone zostanie a straszny Sędzia będzie sądził swój lud. Koniec”).

Pobieżna analiza kryptogramów od Grzegorza XVI do Jana Pawła II wykazuje, że nie są już tak dokładne jak do Urbana VII. Niektóre z nich są wieloznaczne i niejasne. Tym niemniej nie podobna nie zauważyć trafności wielu z nich. Np. przy Inno- a centym X widnieje hasło Jucunditas crucis (Radość krzyża). Interpretatorzy wyjaśniają, że papież ten został wybrany w dniu 14 września 1644 r., a więc w Święto Podwyższenia Krzyża. Aleksander VII (Montius custos – Strażnik górski) miał w herbie rodowym gwiazdy nad wzgórzami. Klemens X (De jlumine magna Z wielkiej rzeki) urodził się w okresie największego wylewu Tybru. Pius VI z powodu prześladowania ze strony Napoleona Bonapartego, zmuszony był stale wędrować. Stąd Peregrinus apostolicus (Pielgrzym apostolski). Pius X (Ignis ardens – Płomień gorejący) został kanonizowany. Papież ten odznaczał się niezwykłą gorliwością wiary i świętością życia. Za jego pontyfikatu wybuchł wulkan Etna. Z kolei Benedykt XV (Religio de- populata – Wyznanie wyludnione) przeżył wybuch I wojny światowej, która dokonała spustoszenia ludności w Europie. Pius XI (Fides intrepida – Wiara nieustraszona) zwalczał modernizm, ateizm oraz ideologie materialistyczne, atakujące fundamenty chrześcijaństwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>