Legenda Sybilli

W tradycyjnej religijności polskiej do dziś pokutuje mit Sybilli, tajemniczej prorokini, której liczne przepowiednie w różnych epokach historycznych były i są czytane i masowo rozpowszechniane. Nawet obecnie „Wydawnictwo Polskie” opublikowało małą broszurkę – „Proroctwo Michaldy, królowej ze Sabby 13 Sybilli”. Można złośliwie powiedzieć, że ktoś robi pieniądze na ludzkiej naiwności i ignorancji.

Kim naprawdę była Sybilla? Nazwa ta dotyczyła licznych wróżek wśród ludów starożytnych. Najsłynniejszą z nich była Sybilla Kummańska. Spisała swoje przepowiednie w kilku księgach, które otrzymał Tarkwiniusz Superbus (Lucius Tarąuinius Superbus) – ostatni król rzymski. Odpowiedniczką rzymskich Sybilli była hebrajska Sabba lub Sambethe. Chodzi tu o królową starożytnego kraju Sabejczyków leżącego w Arabii Szczęśliwej (obecny Jemen). Jak miała na imię ta królowa z południa, jak nazwał ją Chrystus (por. Mt 12,42), tego nie wiadomo. Józef Flawiusz nazwał ją królową Egiptu i Etiopii. Ponad wszelką wątpliwość była postacią historyczną, gdyż jest wzmiankowana w Biblii i źródłach pozabiblijnych.

Mówi o niej pierwsza Księga Królewska: Również i królowa Saba, usłyszawszy rozgłos mądrości Salomona, przybyła aby przez rozstrząsanie trudnych zagadnień osobiście się o niej przekonać. Przyjechała więc do Jerozolimy ze świetnym orszakiem i wielbłądami, dźwigającymi wonności i bardzo dużo złota oraz drogocennych kamieni. Następnie przyszła do Salomona i odbyła z nim rozmowę o wszystkim, co ją nurtowało. (…)

Gdy królowa Saby ujrzała całą mądrość Salomona oraz pałac, który zbudował, jak również zaopatrzenie jego stołu w potrawy i napoje (…) wpadła w zachwyt. Dlatego przemówiła do króla: «Prawdziwa była wieść, którą usłyszałam w moim kraju o twoich dziełach i o twej mądrości. Jednak nie dowierzałam tym wieściom, dopóki sama nie przyjechałam i nie zobaczyłam na własne oczy, że nawet połowy mi nie powiedziano. Przewyższyłeś mądrością i powodzeniem wszelkie pogłoski, które usłyszałam. Szczęśliwe twoje żony, szczęśliwi twoi słudzy! Oni stale znajdują się przed twoim obliczem i wsłuchują się w twoją mądrość! Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg twój, za to, że ciebie upodobał sobie, aby cię osadzić na tronie Izraela, z miłości, jaką żywi Pan względem Izraela, ustanowił ciebie królem dla wykonywania prawa i sprawiedliwości» (Kri 10,1-10).

Następnie przekazała Salomonowi różne drogocenne dary. Król odwzajemnił to i królowa Saby powróciła do swego kraju. Zatem z Pisma św. nie wynika, że na dworze Salomona władczyni ta prorokowała. Jeżeli żyła w czasach Salomona (975-935), to znaczy na dziesięć wieków przed narodzeniem Chrystusa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>