Krytyka instrumentalnego pojmowania porządku doczesnego

Ale uznając podporządkowanie doczesnej działalności chrześcijanina sprawom religii, Maritain podkreśla, że sprawy doczesne, sprawy cywilizacji 1 kultury nie powinny być traktowane jedynie jako środki do celu, w sposób instrumentalny.

Ta krytyka instrumentalnego pojmowania porządku doczesnego godzi w katolicki integryzm. Bowiem integryzm interesuje się naprawdę światem tylko z punktu widzenia ostatecznych celów religii, a zatem traktuje świat czysto instrumentalnie. Widzi w świecie jedynie teren działalności Kościoła, zmierzającej do zbawienia dusz. Odmawia celom i działalności polityczno-społecznej wszelkiej autonomii, traktując ją jako funkcję czy margines spraw duchowych i wywodząc jej reguły wprost z dogmatu. Optymalne warunki dla realizacji ponadczasowej misji Kościoła widzi w zapewnieniu mu jak największej strefy bezpośredniego, instytucjonalnego wpływu.

„Dla integryzmu – pisze wybitny intelektualista katolicki J. M. Domenach – polityka wywodzi się bezpośrednio z dogmatu, społeczność świecka ma swój wzór w państwie Bożym i powinna niewolniczo naśladować hierarchię i instytucje kościelne. …Pozornie, w teorii, integryzm przeprowadza tak silne rozróżnienie między polityką a religią tylko po to, aby tę ostatnią wywyższyć i aby zabezpieczyć jej czystość i pełną władzę. W rzeczywistości, roszcząc sobie przy każdej okazji absolutne prawo do wyższości, prowadzi do pomieszania nakazów wiary z przekonaniami politycznymi oraz Kościoła z przemijającymi formami społecznymi.”

W polemice Maritaina z integryzmem ważną rolę odgrywa odróżnienie postulatu: działać jako chrześcijanin od postulatu: działać po chrześcijańsku. Maritain pisze: „Jeśli zwracam się do ludzi, aby do nich mówić i działać wśród nich, to powiedzmy, że na pierwszej płaszczyźnie działania, w porządku duchowym, zjawiam się przed nimi jako chrześcijanin i tym samym angażuję Kościół Chrystusowy. Natomiast na drugiej płaszczyźnie działania, w porządku doczesnym, nie działam jako chrześcijanin, lecz po chrześcijańsku, angażując tylko siebie, a nie Kościół”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>