Koniec życia na Ziemi jest nieuchronny

Reasumując, można powiedzieć, że w świetle Objawienia biblijnego jak również naukowego punktu widzenia – koniec życia na Ziemi jest nieuchronny. Nie wiemy tylko, jak to się stanie i kiedy się stanie. Wiemy natomiast, że ta forma wszechświata, jaka istnieje obecnie – przeminie i powstanie inna rzeczywistość, na innych prawach natury, dostosowana do ciał ludzi zmartwychwstałych. Fizycy twierdzą, że nasz wszechświat jest tylko urealnieniem jednego z nieskończonej ilości modeli matematycznych świata.

Warto dodać, że idea końca świata była znana w starożytności wśród ludów pogańskich. Naukę o zniszczeniu świata przez ogień głosił założyciel religii perskiej Zoroaster. Znali ją filozofowie greccy – Heraklit, Platon, Arystoteles, Seneka. Idea końca dziejów była jedną z wielu tajemnic strzeżonych przez Eseńczy- ków. Ta sekta żydowska zamieszkiwała okolice Morza Martwego/ /Engaldi w liczbie około 4000 osób według Józefa Flawiusza. W jednym z manuskryptów, znalezionych w 1947 w Chirbet Qumran, czytamy: „Mistrz sprawiedliwości w ten sposób opisał koniec świata: Kiedy otworzą się wszystkie bramy podziemia i rozciągnięte zostaną wszystkie siły nieprawości, a sieci potępionych na powierzchni morza, gdy pofruną wszystkie strzały podziemia, ze me będzie można się obronić, a one będą trafiały i nie będzie juz nadziei, kiedy spadnie już sznur na potępionych, a spodziewany gniew na opuszczonych i potok złości na pozostawionych, to będzie czas gniewu na każdego Beliala.

Więzy śmierci zacisną się i nie będzie już wyjścia. Wtedy rzeki Beliala przeleją się poza wszystkie brzegi, a ogień pożre tych, którzy z nich czerpali: zniszczy wszystkie zielone drzewa i suche w zasięgu swego prądu, a ognistymi językami spali wszystko tak, ze już nie bedzie nikogo, aby pił.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>