Kim był mistrz sprawiedliwości?

Ogień pożre głębokości ziemi i szerokość jej powierzchni. Fundamenty gór się stopią, a korzenie skał staną się strumieniami smoły: będzie wszystko pożarte aż do wielkiego oceanu, a rzeki Beliala dostaną się do najgłębszego podziemia Abbaddonu. Głębie oceanu będą huczeć od przelewających się fal błota. Ziemia będzie krzyczeć, że plaga przychodzi na świat. Wszystkie jej głębie będą krzyczeć, osłupieją wszyscy, którzy na niej mieszkają i będą bez sił, bo tak wielkie będzie zniszczenie, gdyż Bóg pełnią swej mocy grzmieć będzie i sprawi, że święte Jego mieszkanie usłyszy Prawdę Jego chwały.

Wojsko niebieskie wyda również swój głos, zadrżą i poruszą się fundamenty ziemi. Wojna mocarzy niebieskich rozciągnie się po świecie i nie ustanie aż dokona się wieczne zniszczenie, a nie- będzie mu podobnego”, (cyt. F. Gryglewicz, Opis końca świata u św. Piotra i w Qumran, Ruch biblijny i liturgiczny, 12/1959).

Kim był ów „mistrz sprawiedliwości” (moreh hazzedakach), w tekście którego można dopatrywać się opisu III wojny światowej? Niewiele o nim wiadomo podobnie jak o całej gminie Qumran żyjącej w czasach Chrystusa. Nie wszystkie papirusy ąumrańskie zostały odczytane.

W innym dokumencie historycznym, napisanym w Egipcie w II wieku po Chrystusie, nieznany autor apokryfu napisał: „Spadną na nich dżdże ogniste. Nastaną mroki i ciemności, które pokryją i przesłonią świat cały. Wody przemienione będą i obrócą się rozżarzone węgle. Wszystko, co jest w nich, spłonie. Także morze w ogień się obróci. Potem płonął będzie żar ognisty, który nie zgaśnie. Spływać będzie na dzień gniewu. I gwiazdy nawet stopią się w płomieniach i stanie się, jakoby nie były stworzone (…) Duchy trupów podobne będą ogniowi i ogniem się staną na rozkaz Pana. Wówczas wszelkie stworzenie stopi się w żarze (…) gniew straszliwego doścignie synów człowieczych”.

Dokument ten jest znany jako „Apokalipsa Piotra”. Idea końca świata występuje także w religiach pozachrześcijańskich, np. w islamie, mazdaizmie, buddyzmie. Według tego ostatniego koniec świata nastąpi w 2500 lat po narodzeniu Buddy. Gauthama Sidd- harta Budda urodził się około 560 przed Chrystusem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>