Kiedy nadejdzie Dzień Pański?

Rozważania o końcu świata nie były obce nie tylko jasnowidzom i prorokom, ale także uczonym. 300 lat przed narodzeniem Chrystusa historyk i astronom babiloński Berossos pisał, że wszelkie katastrofy na ziemi zależą od położenia planet. Seneka znał dzieła Berossosa i cytował jego poglądy: „Berossos mówi, że katastrofy te zależą od ruchów planet. Jest tego tak pewny, że podaje nawet dokładnie datę ognistej pożogi i wielkiej powodzi. Twierdzi on, iż spłonie wszystko, co ziemskie, gdy planety poruszające się po różnych orbitach spotkają się w czasie znaku Raka i tak się ustawią, że utworzą jedną linię (cyt. John Gribbin, Stephen Plagemann, The Juppiter Effect, 1979)

Przewidywania Berossosa do pewnego stopnia potwierdzili współcześni astronomowie. Istotnie w maju 2000 roku wrszystkie planety układu słonecznego znajdą się w jednej linii. Może to wywołać różne perturbacje na Ziemi, chociaż niekoniecznie katastroficzne w skali globu ziemskiego.

Na przestrzeni wieków wielu ludzi spekulowało na temat końca świata. Już św. Augustyn w De civitate Dei wspomina, iż niektórzy astrolodzy przewidywali koniec świata na rok 400 po Chrystusie. W średniowieczu powszechnie oczekiwano końca świata w roku tysiącznym. Nawet niektórzy święci nie mogli oprzeć się pokusie eschatologicznej datacji. Św. Norbert zapowiadał koniec na wiek XIII, św. Wincenty Ferreriusz na rok 1412. Z kolei Wik- łif wymieniał rok 1400.

Modzie tej ulegali filozofowie, teolodzy, pisarze. Mikołaj Ku- zańczyk sądził, że koniec musi nastąpić w latach 1700-1734, Picco della Mirándola przewidywał paruzję Chrystusa na rok 1994, zaś założyciel „Świadków Jehowy” Ch.T.Russel po wyznaczeniu dwóch dat, które się nie sprawdziły, głosił, że Chrystus niewidzialnie juz zstąpił na ziemię w 1914 r., a zatem skoro Jego królestwo na ziemi ma trwać 1000 lat, koniec świata nastąpi w 2914 r.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>