Kiedy nadejdzie Dzień Pański? – kontynuacja

Współcześnie również nie brak spekulacji na temat końca świata, który ma nastąpić rzekomo w roku 2000 i będzie równoznaczny z wybuchem III wojny światowej. Powyższych delibe- racji nie można traktować poważnie, gdyż tajemnica końca świata znana jest jedynie Bogu, co Chrystus powiedział: Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowi w niebie, ani Syn, tylko Ojciec (Mk 13,32).

Tym niemniej z Pisma św. wynika, że przyjście Chrystusa poprzedzą „znaki czasu”. Mając jednak na uwadze słowa psalmisty: U Ciebie, Panie, jeden dzień jako tysiąc lat, tysiąc lat jako jeden dzień, czyli że dla Boga wiekuistego czas nie istnieje – nie można w żaden sposób określić czasu między „znakami czasu” a końcem świata. Niektóre „znaki czasu” już się pojawiły. Chrystus mówił, że jednym z nich będzie głoszenie Ewangelii po całym świecie: A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec (Mt 24,14).

Dziś jesteśmy świadkami obecności Kościoła na całym świecie, Ewangelia dotarła do wszystkich narodów. Słowa Jezusa sprawdziły się bezspornie. Drugim „znakiem czasu”, jaki jeszcze nie nastąpił, będzie nawrócenie narodu żydowskiego. Wynika to z proroctwa Ozeasza: Wiele dni bowiem synowie Izraela będą bez króla i bez zwierzchnika, bez ojiary i bez steli, bez efodu i posążków. Lecz potem się nawrócą synowie Izraela i będą szukać Pana Boga swego i króla swego Dawida, z drżeniem pospieszą do Pana, do jego dóbr u kresu dni (Oz 3,4-5).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>