Jasnowidzenie o okresie władania Napoleona

„W roku 1999 siedem miesięcy z nieba nadejdzie siejący terror, umożliwiający odrodzenie wielkiego zdobywcy Angoumois. Przedtem i potem będzie rządził Mars”. Na ten właśnie rok jasnowidz przewidywał wielką katastrofę kosmiczną, zmianę w ruchu ziemi, całkowite zaćmienie Słońca. Według astronomów prognozy naukowe rzeczywiście przewidują w dniu 11 sierpnia 1999 r. w Europie i Ameryce Północnej całkowite zaćmienie Słońca największe w tym stuleciu. Wybitny znawca Nostradamusa Jean Charles de Fontbrune na zbadanie wszystkich przepowiedni zawartych w „Centuries astrologiques” poświęcił 17 lat. Owocem tego studium badawczego jest książka, która we Francji w latach osiemdziesiątych stała się bestsellerem – „Nostradamus, historyk i prorok”. Dr Fontbrune już w 1938 r. opublikował pierwszą książkę o jasnowidzu z Salon, w której zapowiedział pięcioletnią wojnę i upadek Niemiec. Rzecz znamienna książka została ocenzurowana i zakazana przez kolaborancki rząd Vichy. „Nostradamus – pisze de Fontbrune – zaszyfrował swe przesłanie, ponieważ żył w okresie inkwizycji i jego proroctwa, gdyby były wyrażone bez ogródek nie miałyby najmniejszych szans przetrwania do naszych czasów”.

Zdaniem tego interpretatora Nostradamus przewidywał III wojnę światową na rok 1999. Będzie ona trwała 3 lata i 7 miesięcy. Rozegra się w dwóch etapach: 1) podbój Europy przez Rosjan, 2) Lado’wanie Amerykanów w zatoce Biskajskiej i w Portugalii. Okupacja Europy będzie trwała dwa lata, po czym Rosjanie zostaną wyparci i ostatecznie pokonani w Armenii. W 1999 r. Chiny rozpoczną wojnę z Rosją. Antychryst pochodzący z Azji zniszczy Rzym i Watykan, uwięzi ostatniego papieża. Nastąpi upadek gospodarczy Izraela i Europy, a nawet cywilizacji zachodniej. Po jej upadku świat zmieni całkowicie swoje oblicze terytorialne, polityczne, gospodarcze, społeczne.

Oczywiście, nie ma pewności, czy interpretator Nostradamusa bezbłędnie wyjaśnił znaczenie centurii. Nie ulega wątpliwości, że większość z nich już się sprawdziła na przestrzeni 500 lat historii. O dokładności jego przewidywań niech świadczy jeszcze jeden przykład dotyczący Napoleona. W centurii I w. 60 napisano: „W pobliżu Włoch narodzi się cesarz, który drogo zapłaci za państwo. Będzie się mówiło z iloma ludźmi związał się i będzie się go raczej uważać za rzeźnika niż za księcia”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>