Inspiracja

Dziecko w brzuchu matki jest jak ssak zanurzony w wodzie i tak jak nurkowi dostęp do powietrza atmosferycznego zapewnia mu rurka. Jednak w przeciwieństwie do rurki płetwonurka, sznur pępowiny przewodzi płyn wzbogacony w tlen uzyskany po wstąpieniu do łożyska. Z drugiej strony, płuca zbudowane do utleniania krwi są nie używane i wypełnione płynem owodniowym. Na długie miesiące przed porodem dziecko zaczyna się przygotowywać do tego krytycznego momentu, kiedy ktoś przetnie pępowinę i pozostawi je przez chwilę bez zapasu tlenu. Wszystko wtedy zależy od tego, czy przerażone potrafi zachłysnąć się i zaczerpnąć pierwszy z około 800 milionów oddechów. Płuca długo ćwiczyły, aby się przysposobić do tej chwili. Około 24 tygodnia ciąży dziecko zaczyna naśladować czynność oddychania, wdychając i wydychając płyn owodni z otaczającego go worka. Tego rodzaju ruch ćwiczy mięśnie oddechowe i pomaga im w uzyskaniu koordynacji.

Jednak dziecko nie oddycha w brzuchu matki przez cały czas, tylko, co dziwniejsze, w czasie fazy snu zwanej fazą szybkiego ruchu oczu (REM) (zobacz rozdział 5), kiedy pień mózgu rozsyła sygnały po całym mózgu i oczy zaczynają mrugać. W ostatnim trymestrze ciąży dziecko przesypia ponad połowę czasu snem REM.

To podczas tej fazy snu śnimy po przyjściu na świat. Romantycy mogliby zasugerować, że płód oddycha, ponieważ śni o przyszłości, o świecie wypełnionym powietrzem a nie płynem. Ale bardziej prawdopodobne jest to, że ośrodki w mózgu, które stymulują sen REM, stymulują również tę część mózgu, która kontroluje oddychanie, przygotowując ją na chwilę, kiedy będzie się musiała przełączyć na pilota automatycznego.

Dr Henriąue Rigatto z Uniwersytetu Manitoby w Winnipeg, który bada oddychanie płodu, twierdzi, że odkrycie na początku lat 70., że dziecko w łonie matki naprawdę wdycha i wydycha, umożliwiło uczonym całkiem nowe spojrzenie na nie. „Do tej pory uważali, że rozwój płodowy jest procesem biernym” – mówi Rigatto. Teraz zaczęli uważniej przyglądać się zachowa- nikom i reakcjom dziecka w brzuchu matki, zwłaszcza w ostatnim okresie ciąży. Zaczęli obserwować czynności i zachowania płodu tak samo, jak zachowania noworodków i niemowląt.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>