Informacje o wpływie życia płodowego

Jaki obraz wyłania się z tych badań nad ludźmi i zwierzętami? Im więcej wiemy, tym mniej jasne wszystko się staje. U większości ssaków to, co się dzieje w łonie, wywiera silny wpływ na strukturę mózgu i wynikające z tego zachowanie zwierząt. Mamy coraz więcej dowodów na to, że u ludzi są różnice biologiczne w sposobie, w jaki myślą kobiety i mężczyźni oraz że istnieje także „efekt łona”, które oddziałuje na zachowania seksualne i inne. Ale jak silny i trwały jest ten wpływ, jeszcze nie wiadomo. Mózg wyrzeźbiony przez hormony w łonie matki po urodzeniu ulega jeszcze modyfikacjom na skutek doświadczeń i także dalszego oddziaływania hormonów. Brytyjski uczony Geoffrey Raisman w „Journal of NIH Research” pisze: „Nie można sądzić, że te różnice są stałe i nigdy nie ulegną zmianie. Mózg nie jest kawałkiem marmuru wyciętym przez Boga. Jest to żywy organ, który się nieustannie zmienia”.

Równie trudno ocenić konsekwencje tej nowej wiedzy na temat wpływu hormonów na dzieci w łonie matki. Po pierwsze, nie sposób stwierdzić, gdzie kończą się wpływy łona, a gdzie zaczynają inne. Ale problem podstawowy polega chyba na tym, że ludzie są niezdecydowani, czy jako gatunek powinni „iść z prądem” sił biologicznych, czy się im przeciwstawiać. Jeżeli stwierdza się inklinacje homoseksualne, czy sankcjonuje to homoseksualizm? Może jest to jeszcze jedna biologiczna choroba, jak skłonność do alkoholizmu, której należy się opierać? Jeśli chłopcy chętniej niszczą rzeczy, czy należy pobłażać ich zapędom, czy taka informacja powinna zachęcić do jeszcze usilniejszych prób wpływania na ich zachowanie? Jeśli kobiety mają biologiczne inklinacje do wahań emocjonalnych, czy to powinno uniemożliwiać im dostęp do ról, które wymagają znacznej stabilności emocjonalnej? Czy przezwyciężanie ograniczeń biologicznych jest tym, co odróżnia nas od zwierząt, czy powoduje alienację, gdy coraz bardziej oddalamy się od naszej prawdziwej natury?

Nauka i społeczeństwo nie są jeszcze w stanie odpowiedzieć na te pytania i wydaje się prawdopodobne, że dzieci, które obecnie nurzają się w ciepłej kąpieli w łonie matek, będą zmagały się z tym dylematem przez całe życie

Uczeni będą nadal dostarczali fascynujących informacji o wpływie życia płodowego, które przyniosą rozstrzygnięcie pewnych sporów, a wzniecą wiele innych. Chyba jednak nigdy nauka nie będzie mogła zlikwidować niejasności i nieporozumień, które od tysięcy lat zaciemniają sprawy płci i seksu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>