III tajemnica fatimska w archiwum watykańskim

Dziś wiemy, że dokument nie zaginął i jest obecnie w tajnym archiwum watykańskim. Z jego treścią zapoznał się nie tylko Jan Paweł II, co publicznie potwierdził, ale również kard. Joseph Ratzinger, prefekt Kongregacji Doktryny Wiary. Potwierdził to w rozmowie z Vittorio Messori: „Czy Ksiądz Kardynał czytał tak zwany trzeci sekret Fatimy, powierzony Janowi XXIII przez siostrę Łucję, jedyną żyjącą z grupy widzących Maryję? – Tak. Czytałem” (por. Raport o stanie wiary, Michalineum, Kraków, War- szawa-Struga 1986).

Z dalszej rozmowy dowiadujemy się, że jego treść jest istotnie apokaliptyczna i Ojciec św. uznał za stosowne nadal utrzymywać go w tajemnicy. Na pytanie dziennikarza: „A zatem jest coś strasznego w tym rękopisie siostry Łucji?” -kard. Ratzinger odpowiedział: „Gdyby nawet było (…), to byłoby to jedynie potwierdzenie znanych już treści przepowiedni fatimskiej. Z Fatimy wysłano do nas surowy sygnał ostrzegawczy przed lekkomyślnością, przed nieszczęściami zagrażającymi ludzkości. Zawarte jest w tej przepowiedni to samo upomnienie, które głosił tak często Jezus: lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie”. (…)

Ojciec Święty osądził, iż nie osiągnęłoby się taką publikacją niczego więcej, niż sam chrześcijanin powinien już wiedzieć z Objawienia zawartego w Piśmie świętym, a także z objawień maryjnych zaaprobowanych przez Kościół, a będących niczym innym, jak potwierdzeniem pilnej potrzeby pokuty, nawrócenia, postu. Publikując trzeci sekret Kościół naraziłby się na to, że jego zawartość mogłaby być wykorzystana w celu wzbudzenia sensacji”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>