III tajemnica fatimska w archiwum watykańskim – kontynuacja

Jest rzeczą zrozumiałą i rozsądną, że Kościół nie może podać tego dokumentu oficjalnie do wiadomości publicznej. Z drugiej jednak strony sekret ten nie jest taki tajemniczy, skoro można się domyślić, co jest jego treścią. Dokument ten był nie tylko w rękach papieskich, zatem nie można wykluczyć niedyskrecji. Tak przynajmniej sądzi dziennikarz L. Henrich, który jako pierwszy opublikował w październiku 1963 r. w „Neues Europa” jeden akapit z III części. Fragment ten brzmi następująco:

„Nie bój się, moja mała, gdyż Ja, która do ciebie przemawiam jestem Matką Boga i proszę cię, abyś ogłosiła to orędzie całemu światu. Słuchaj uważnie i bacz na to, co ci mówię. Ludzie mają poprawić się i pokornie błagać o przebaczenie (…) Wielka kara spadnie na cały świat, ale nie dziś ani jutro, lecz w drugiej połowie XX wieku. Objawiłam to już dzieciom Melanii i Maximinowi w La Salette, a dzisiaj powtarzam tobie, gdyż rodzaj ludzki grzeszył (…)

Wielka wojna rozpocznie się w drugiej połowie XX wieku (…) Ogień i dym spadną z nieba, a wody oceanów zmienią się w opary (…) Miliony ludzi zginą (…) Idź, moja mała, rozpowiadaj to. Ja będę stale przy twoim boku, by wspierać cię w tym dziele”.

Niektórzy przedstawiciele Kościoła kwestionowali autentyczność tego tekstu, ale właściwie na jakiej podstawie, skoro nie znali oryginału portugalskiego, natomiast Stolica Apostolska ani nie potwierdziła, ani też nie zdementowała tego fragmentu artykułu. Ponadto powyższy fragment z III tajemnicy fatimskiej pozostaje w merytorycznej zgodności, poza niuansami stylistycznymi, z tekstem prałata C. Balducciego, który na łamach „L’Osser- vatore Domenica” z dnia 13 października 1978 r. ujawnił akapit z memorandum wystosowanego przez Jana XXIII do Chruszczowa i Kennedyego w 1962 r. w czasie kryzysu kubańskiego. Ks. Bal- ducci uzyskał wgląd do tego memorandum w Departamencie Stanu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>