Geoffrey Raisman i Pauline Field i ich eksperyment

Do końca lat 60. XX w. uczeni zakładali, że mózgi kobiet i mężczyzn są dokładnie takie same. Wiadomo, że różne gatunki mają różne mózgi oraz że nawet w obrębie tego samego gatunku występują subtelne różnice w fałdach biegnących na powierzchni mózgu, ale wydaje się, że w każdym gatunku zarówno samce, jak i samice mają identyczne struktury mózgu.

I wtedy dwoje naukowców z Wielkiej Brytanii, Geoffrey Raisman i Pauline Field, zaczęło uważniej przypatrywać się podwzgórzu, czyli temu obszarowi w mózgu, który kontroluje reakcje seksualne i wydaje się silnie współoddziaływać z krążącymi w organizmie hormonami. Przy użyciu mikroskopu elektronowego policzyli połączenia nerwowe w podwzgórzu u samic i samców szczura. Doliczyli się ponad pół miliona połączeń, a kiedy stabularyzowali te dane, zauważyli wyraźną różnicę między samicami a samcami.

Ich kolejny eksperyment polegał na kastracji samców szczurów tuż po urodzeniu oraz podaniu samicom testosteronu. Wiadomo, że taki zabieg zmienia o 180 stopni zachowanie płciowe: samce zachowują się jak samice i vice versa. Następnie powtórzyli eksperyment polegający na liczeniu połączeń u tych zwierząt. Stwierdzili, że hormony wpłynęły również na odwrócenie połączeń w podwzgórzu, tak że samce miały łącza żeńskie, a samice męskie. Zatem hormony mogą wywierać wpływ na strukturę mózgu, przypuszczalnie zmieniając jednocześnie indywidualne inklinacje.

Od tamtej pory wykryto inne różnice między płciami u wielu różnych gatunków, w tym także ludzi. Największym zaskoczeniem dla większości ludzi były wyniki badań nad różnicami w anatomii mózgu osób różnej płci, kiedy pewien naukowiec z Instytutu Salka w La Jolla w Kalifornii w 1991 r. odkrył różnice w mózgach nie tylko kobiet i mężczyzn, ale także homoseksualistów i heteroseksualistów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>