Front polityczny Ozeasza

W 745 r. królem Asyrii zostaje Tiglat-Pileser II, w Biblii znany pod imieniem Pul. Po licznych rewoltach i zamordowaniu kolejno trzech władców Samarii jej królem zostaje Manachem, który zdaje sobie sprawę z zagrożenia asyryjskiego i dlatego postanawia zostać lennikiem Tiglata. Podobnie postąpił syn Manache- ma. Ale homagium składane Asyrii było kosztowne, zwłaszcza dla Samarii. Grupa wojskowych na czele z Pekachem dokonuje zamachu stanu, obalając VII dynastię królewską Samarii.

Natomiast w Judei król Achaz wzywa Asyryjczyków na pomoc będąc oblężony przez Edomitów. Tiglat-Pileser skorzystał z okazji, zamiast przyjść z pomocą Achąowi, uderzył na Damaszek i Palestynę. Królestwo północne (Izrael) utraciło na skutek agresji Galileę i Zajordanię, praktycznie zostało zredukowane do gór Samarii. W niej Asyryjczycy osadzili na tronie posłusznego Ozeasza. Ale nie na tym koniec udręk Izraelczyków.

Po śmierci Tiglata-Pilesera II Ozeasz zmienił front polityczny, nawiązując kontakty z Egiptem i Tyrem przeciwko swoim niedawnym mocodawcom. Nowy władca Asyrii Salmanassar uderzył przeciwko temu przymierzu. Egipt, widząc przewagę Sal- manassara, wycofał się z koalicji. Wojska asyryjskie otoczyły Tyr i Samarię. W czasie wojny Salmanassar umiera, ale jego następcą zostaje generał Sargon II. Podbija Samarię i zmusz-a ją do kapitulacji. Zachowały się pamiętniki Sargona, który tak wspomina podbój Samarii: „W pierwszym roku mego panowania zdobyłem Samarię. Wysiedliłem dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osób, ich wo’y wziąłem dla swego wojska, z miasta ściągnąłem haracz. Ludzi tego kraju, którzy stali się zdobyczą rąk moich, osiedliłem gdzie indziej: rządziłem nimi przez marszałków mego dworu i płacili takie same podatki, jak ludzie z mojego narodu”, (cyt. Daniel Rops, Od Abrahama do Chrystusa, PAX, 1967). Tak więc proroctwo Amosa ziściło się dokładnie. Izrael, czyli Królestwo Północne upadło: zostało Królestwo Południowe – Judea.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>