Edukacja sentymentalna cz. III

System tworzenia nowych połączeń nerwowych może być ważny także dla rodzenia się emocjonalnej świadomości. Niektórzy uczeni spekulują, że dźwięk matczynego głosu, kojarzony z poczuciem nasycenia i zadbania w brzuchu matki, pomaga dziecku w nawiązaniu więzi uczuciowej z matką po urodzeniu. Dziecko w łonie może też słyszeć mocniej akcentowane lub gniewne słowa i kojarzyć je z hormonami stresu, które przechodzą przez łożysko i dostają się do krwiobiegu płodu. Tego typu skojarzenia mogą pomóc noworodkowi w późniejszym rozpoznawaniu poziomu stresu mamy na podstawie kadencji i wysokości jej głosu. Stwierdzenie to potwierdza odkrycie, iż dźwięki o niskiej częstotliwości uspokajają niemowlęta, natomiast wysokie wywołują zaniepokojenie. Jeżeli ta generalna teoria jest słuszna, znaczyłoby to, że wyrażanie przez matkę miłości, złości, strachu i szczęścia może być pozytywną częścią prenatalnego doświadczenia, potrzebnego do tego, by noworodek poznawał emocjonalne nastroje matki i odpowiednio na nie reagował. A to dawałoby dzieciom fory w zdobywaniu wiedzy, jak nakłaniać rodziców, by dali im to, czego chcą i potrzebują.

Czy zmysły kształtują się tylko poprzez interakcje pomiędzy wrażeniem a organem zmysłu, czyli na przykład pomiędzy uchem a dźwiękiem, okiem a światłem? Przecież w niemal egipskich ciemnościach macicy prawie nic nie widać, a jednak oczy się otwierają, patrzą i widzą natychmiast po urodzeniu. Jak mogą od razu pełnić swoją rolę, jeśli przedtem nie miały żadnych okazji do ćwiczeń? Jak to się ma do tezy, że wrażenia z prenatalnego życia uczą dziecko odczuwać? Czy istnieją zatem narządy zmysłu, które włączałyby się dopiero po porodzie?

Zaskakujące rozwiązanie tej zagadki znajdziemy w wynikach niedawnych badań, które mówią, że oczy same uczą się podstaw widzenia. W ciemnościach same dostarczają sobie własny symulator światła. Konsekwencje tej teorii mogą być bardzo dalekie, być może pomogą nam w końcu zrozumieć charakter snów, a nawet otworzą okno na przeżycia płodu w łonie.

Aby wyjaśnić, na czym polega samokształcenie oka, odwołam się do analogii tego procesu z tym, co się dzieje za każdym razem, gdy włączacie komputer.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>