Dziecinna zabawa – kontynuacja

Chłopcy z grapy kontrolnej nie mający WPN oczywiście częściej bawili się „chłopięcymi” zabawkami i woleli się bawić z innymi chłopcami. Dziewczynki z grapy kontrolnej najchętniej bawiły się „dziewczęcymi” zabawkami i z innymi dziewczynkami. Ale Hines odkryła, że dziewczęta z WPN (te które w życiu łonowym były wystawione na wysoki poziom andro- genów) częściej niż ich zdrowe rówieśnice bawiły się „męskimi” zabawkami i z chłopcami. Również te dziewczynki można by było opisać jako „chłopczyce”. Między chłopcami mającymi WPN a tymi z grapy kontrolnej nie było widać istotnych różnic, który to wynik według Hines, można by prognozować z podobnych badań przeprowadzonych ze zwierzętami.

Na podstawie badań z dziećmi z WPN Hines, tak jak inni uczeni, stwierdziła, że ludzie nie są wcale wyjątkami, ponieważ tak jak w przypadku zwierząt, poziom ludzkich hormonów w łonie matki wywiera wpływ na ich późniejsze zachowanie. Wnioski te potwierdziły podobne wyniki badań nad dziećmi kobiet, którym w okresie ciąży podawano preparaty hormonalne.

Jest to szczególnie ważne w świetle nowych informacji o hormonach występujących w naszym środowisku. Okazuje się bowiem, że związki chemiczne, które zachowują się tak jak żeńskie hormony płciowe – estrogeny – są obecnie niemal wszędzie. Znajdują się w pestycydach, w stosowanych w domach środkach chemicznych i innych produktach, z którymi stykamy się na co dzień. Nie wykryto jeszcze żadnego wpływu tych estrogennych substancji na zachowanie, ale niektórzy naukowcy, opierając się na studiach epidemiologicznych, przypisują spadek płodności męskiej wyraźny w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat właśnie zwiększonej ekspozycji mężczyzn na te estrogenne chemikalia w łonie matki.

W jaki sposób hormony w łonie matki wpływają na późniejsze zachowanie? Narzuca się oczywista odpowiedź, że muszą one jakoś zmieniać mózg, że hormony wywierają wpływ na rosnący mózg, którego zwoje faworyzują wtedy takie, a nie inne reakcje. Czy kobiety i mężczyźni są tak od siebie różni, ponieważ ich mózgi są inaczej zrobione? Czy myślą inaczej dlatego, że podstawowy mechanizm ich myśli jest różny? Uczeni od pewnego czasu szukają tych różnic w mózgach ludzkich i obecnie zaczynają je znajdować.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>