Category Socjologia

Słowa Piusa VII

„Gdzie jest twój Bóg, starcze? Ja mogę wszystko w Europie”. Hrabia Joseph de Rethel wspomina ciekawy dialog cesarza z papieżem, który miał miejsce w Fontaineblau: „Papież-Panie, twoje grzechy składam u nóg Ukrzyżowanego i pozostawiam Bogu troskę o ujęcie się za moją sprawą. – Napoleon – powiadasz, że jest Bóg? Czego się od Niego spodziewasz? Papież – że przyjdzie z pomocą Kościołowi i będzie go chronił do końca czasów, jak to przyrzekł. Napoleon – Ja jednak jestem niezadowolony tak z papieża, jak z Kościoła tego starodawnego Boga i może ustanowię moją własną religię państwową, której głową nie będzie namiestnik Chrystusa, tylko cesarz. Papież: przeceniasz swoją władzę. – Napoleon: ja mogę wszystko w Europie i potrafię także złamać upór starca, który zwie się następcą tego Boga i może ten nieugięty starzec umrzeć w moim więzieniu. – Papież: zapamiętaj, że wszyscy prześladowcy Kościoła upadli, Kościół jednak trwa dalej. Ty prześladujesz Kościół i trzymasz mnie w więzieniu, ja jednak żyję mimo mej choroby i cierpień. Żyję, ażeby ujrzeć jak ciebie dosięgnie ręka Wszechmogącego Boga, gdy się twa miara dopełni, podzielisz los prześladowców. – Napoleon: Twój Bóg miażdży tylko głupich, ale ty, papieżu, doznasz mojego gniewu na sobie”.

czytaj więcej

Filozofia materialistyczna

Ustosunkowanie się do wszystkich tych zarzutów stanowiło i zawsze stanowi dla zwolenników światopoglądu materialistycznego nader istotne zadanie. Wymaga to przede wszystkim wyraźnego sprecyzowania treści, jaką materializm wkłada w tezę o materialności świata.

czytaj więcej