Godziny lekcyjne i przerwy w szkole

Plan godzin lekcyjnych jest różny w klasach. Edukacja od podstawówki do liceum jest mozolna i nuda. Wszystko za sprawą tego, że pierwsza godzina lekcyjna zaczyna się od 8 rano. Człowiek wtedy powinien smacznie spać :) Przerwy też nie należą do długich, ale to akurat zaleta, bo łącznie spędzi się o wiele mniej czasu w porównaniu do przerw długich. 1 godzina lekcyjna trwa 45 minut. Tyle co większość korepetycji. W czasie lekcji jest przewidziana jedna długa przerwa. Jest to zazwyczaj 25-30 minut. W zależności od szkoły do której się uczęszcza. W tym czasie większość uczniów konsumuje obiad lub dokucza dziewczynom. Godziny lekcyjne i przerwy w szkole to temat rzeka, ale po części zostały wytłumaczone.

czytaj więcej

0 PRZYCZYNOWOSCI I KONIECZNOŚCI W PRZYHODZIE CZ. II

Feuerbach uznaje zatem obiektywną prawidłowość w przyrodzie, przyczynowość obiektywną, którą tylko w przybliżeniu wiernie odbijają przedstawienia ludzkie o porządku, prawie itd. Uznanie obiektywnej prawidłowości przyrody pozostaje u Feuerbacha w nierozerwalnym związku z uznaniem obiektywnej rzeczywistości świata zewnętrznego, przedmiotów ciał, rzeczy odbijanych przez naszą świadomość. Poglądy Feuerbacha są konsekwentnie materialistyczne. Wszelkie natomiast inne poglądy, ściślej mówiąc, wszelką inną linię filozoficzną w zagadnieniu przyczynowości – negowanie obiektywnej prawidłowości, przyczynowości, konieczności w przyrodzie zalicza Feuerbach słusznie do kierunku fideistycznego. Jest to bowiem w samej rzeczy jasne, że subiektywistyczna linia w zagadnieniu przyczynowości, wywodzenie porządku i konieczności w przyrodzie nie z obiektywnego świata zewnętrznego, lecz ze świadomości, z rozumu, z logiki itp. nie tylko odrywa rozum ludzki od przyrody, nie tylko przeciwstawia ten pierwszy owej drugiej, ale czyni przyrodę częścią rozumu, miast traktować rozum jako cząstkę przyrody. Subiektywistyczna linia w zagadnieniu przy- czynowości jest filozoficznym idealizmem (do którego odmian należą też teorie przyczynowości Hume’a i Kanta), tzn. mniej lub bardziej osłabionym, rozwodnionym fideizmem. Uznanie obiektywnej prawidłowości przyrody i w przybliżeniu wiernego odbijania się tej prawidłowości w głowie ludzkiej jest materializmem.

czytaj więcej

Prawo patentowe jest nieodzowne

Prawo patentowe ma każdy kraj. Takie przepisy regulują sposób zastrzegania praw autorskich do wynalazków, czyli patentów. Dzięki takim regulacjom prawnym nie dochodzi do kradzieży własności intelektualnej. Wysoka jakość prawa patentowego jest faktem. W Polsce zastrzega się rocznie wiele patentów. To ważna kwestia dla każdego klienta. Najważniejsza sprawa na świecie. Dzisiaj prawo patentowe to na pewno podstawa, a klienci doceniają jego wysoką wartość. Prawo patentowe muszą znać pracownicy, a klienci zastrzegają różnorodne rzeczy. Urzędy patentowe pracują solidnie oraz zastrzegają różnorodne wynalazki. Dzięki temu wiele osób może cieszyć się prawami do cennych wynalazków...

czytaj więcej

Geniusz Marksa i Engelsa

Geniusz Marksa i Engelsa ujawnił się między innymi w tym właśnie, że gardzili gelehrterską zabawą w nowe słówka, w wymyślne terminy, że mówili otwarcie i po prostu: istnieje w filozofii linia materialistyczna i linia idealistyczna, pomiędzy nimi zaś – różne odcienie agnostycyzmu. Zakusy znalezienia „nowego” stanowiska w filozofii charakteryzują taką samą nędzę duchową, jak zakusy stworzenia „nowej” teorii wartości, „nowej” teorii renty itp.

czytaj więcej

Sekrety saletyńskie

W 1846 r. Kościół uznał autentyczność objawień Matki Bożej w La Salette. Na ogół mało znany jest fakt, że świadkowie tych objawień Melania Calvat i Maximin Giraud usłyszeli od Madonny tajemnice dotyczące przyszłości ich samych, Europy i Kościoła w świecie. Melania tę tajemnicę przekazała pisemnie papieżowi Piusowi IX w Rzymie. Po przeczytaniu listu twarz Ojca św. wyraźnie zmieniła się: widać było na niej przerażenie. Papież powiedział: „Muszę ponownie w spokoju przeczytać te listy. (Liczby mnogiej Biskup Rzymu użył dlatego, że przeczytał dwa listy, również od Maximina- dop. Autora). Klęski zagrażają Francji, ale Niemcy, Włochy i cała Europa zawiniła i zasługuje na kary”, (cyt. La Salette, dar Chrystusa dla Kościoła, Jean Jaouen MS, Księża Misjonarze Saletyni, Kraków 1989)

czytaj więcej

Simon LeVay i jego praca

Jednym z zachowań, które ulegają odwróceniu u gryzoni ze zmienioną płcią jest pociąg płciowy: samice, którym podawano męskie hormony usiłują wspinać się na inne samice. Samce ze zmienioną płcią przyjmują pozycję z „lordozą”, która mówi samcom „podejdź i zainteresuj się mną”. Jeśli uwzględni się, że u tych zwierząt, u których występują także zmiany w anatomii mózgu, następuje odwrócenie zachowania, uprawnione wydają się rozważania, czy homoseksualiści i lesbijki również mają dające się zmierzyć różnice w budowie mózgu.

czytaj więcej

JEDNOSTKA A OSOBA

Sprawa Lutra ukazuje nam w całej nagości jeden: z problemów, z którym na próżno szamocze się współczesny człowiek. Jest to problem indywidualizmu i osobowości. Spójrzcie na kan- tystę, który czepia się kurczowo swojej autonomii,, na protestanta, dręczonego troską o swoją wolność- wewnętrzną, na nietzscheanistę, który gotuje się do karkołomnego skoku ponad dobro i zło, na freu- dystę pielęgnującego swoje kompleksy i sublimu- jącego swoje libido, na myśliciela, który przygotowuje na najbliższy kongres filozoficzny najnowszą koncepcję świata, na bohatera surrealizmu, który wprowadza się w trans i pogrąża w otchłań senną, na ucznia Gide’a, który z bolesną żarliwością przegląda się w lustrze swojej dowolności – wszyscy ci biedni ludzie są w pogoni za własną, osobowością i wbrew obietnicy Ewangelii pukają, a nikt im nie otwiera, szukają, a nie znajdują.

czytaj więcej

Filozofia materialistyczna – ciąg dalszy

Tak sformułowana treść podstawowej tezy materializmu może być jednak rozmaicie rozumiana. Przede wszystkim może być ona pojmowana bądź jako aprioryczne założenie systemu, założenie, z którego wyprowadza się bardziej szczegółowe twierdzenia, a które samo dowodzone być nie musi (czy też nawet nie może), bądź jako hipoteza światopoglądowa sukcesywnie uwiarygodniana przez rozwój nauk szczegółowych. Otóż, materialiści w istocie rzeczy nigdy nie traktowali tej tezy jako apriorycznego założenia systemu. Takie jej traktowanie oznaczałoby wymaganie przyjęcia tej tezy na wiarę, na mocy obowiązującego w danym systemie dogmatu. Wręcz przeciwnie, troszczyli się oni zawsze o to, aby poszukiwać, gromadzić i przedstawiać argumenty przemawiające na jej rzecz. Mówiąc krótko: materializm nie zakłada materialności świata, lecz usiłuje tezę o jego materialności uzasadnić. Takie właśnie rozumienie tej tezy zawarte jest niekiedy explicite, niekiedy implicite w pracach materialistów, a zwłaszcza w dziełach twórców materializmu dialektycznego.

czytaj więcej

Scenariusz przyszłych wydarzeń wojennych – kontynuacja

Rosja poświęciła bratnie partie komunistyczne w Europie środkowo-wschodniej, oddała NRD za cenę 20 mld dolarów i skłonna jest do dalszych ustępstw politycznych, aby ratować przestarzałą gospodarkę. W tej sytuacji żadnego wariantu nie można wykluczyć łącznie z próbą zamachu stanu lub wojną domową, co przewidywał Borys Jelcyn. Wojna domowa wywołana przez siły, które chcą zachować stary porządek ustrojowy, chociaż wyczerpał on wszystkie swoje możliwości do tego stopnia, że prezydent Gorbaczow podpisał dekret o przejściu do gospodarki rynkowej.

czytaj więcej

SIÓDMY MIESIĄC PO ZAPŁODNIENIU

W ciągu tego miesiąca płód dojrzewa na tyle, że urodzony przed terminem ma już wielkie szanse na przeżycie. Pod koniec tego okresu płuca są zdolne do rozprężania się i mają wystarczające pole powierzchni, by umożliwić przechodzenie tlenu do krwi. Centralny układ nerwowy również dorośleje i rosnący mózg zaczyna się marszczyć, żeby pomieścić jeszcze więcej szarej substancji w czaszce. Dziecko może teraz regulować ciepłotę ciała. W 28 tygodniu wszystkie dzieci boją się głośnych hałasów. W przeciwieństwie do poprzedniego miesiąca, kiedy między dźwiękiem a reakcją przerażonego dziecka występowała znaczna przerwa, teraz dziecko reaguje na hałas w ułamku sekundy.

czytaj więcej

Święte osobistości i jasnowidzenie

Wszyscy jego towarzysze również promienieli światłością. Szaty ich były różne, lecz zawsze wspaniałe (…) Wreszcie Dominik Savio przemówił: – Dlaczego stoisz tu niemy i jakby nieprzytomny. Nie jesteś owym człowiekiem, który w swoim czasie nie bał się niczego, lecz nieugięcie stawiał czoło oszczerstwom, prześladowaniom, wrogom, przykrościom i niebezpieczeństwom wszelkiego rodzaju? Gdzież twoja odwaga? Dlaczego nie mówisz?

czytaj więcej

Upadek Babilonu stał się ratunkiem dla Żydów

W elicie politycznej wewnętrznie rozdartej Babilonii nie było zgody co do strategii wobec Persów. Gubernator Gobryas przeszedł na stronę wroga. Do pierwszej bitwy doszło nad Tygrysem i armia babilońska została rozgromiona ponosząc klęskę. Wycofała się do stolicy, którą wojska Cyrusa szybko obiegły i pokonały. Zachował się znamienny napis upamiętniający to zwycięstwo: „Wszyscy ludzie Babilonu, cała kraina Sumer i Akkad, razem z możnymi i wielkorządcami, ugięli się przede mną, całując mi nogi i ciesząc się z mego panowania”.

czytaj więcej

Wizje odnośnie III wojny światowej – kontynuacja

W lipcu 1959 r. zmarł Alois Irlmayer, jasnowidz z Freilassing w Bawarii. Pozostawił po sobie przepowiednię o jakże wymownej treści: „Wojna odbędzie się, w dacie jej wybuchu będą znajdowały się dwie ósemki i jedna dziewiątka (…) Dwóch mężczyzn zamorduje jakąś ważną osobistość. Może to się wydarzyć na Bałkanach lub na Bliskim Wschodzie. I to będzie oznaczało początek wojny. Walki potrwają trzy dni albo trzy tygodnie. Rozpoczną się one od Złotego Miasta. (…) Atakujący wróg musi się udać na północ, skąd nie będzie już odwrotu. Zamknijcie szczelnie okna i drzwi i nie wychodźcie na dwór. Mieszkanie będzie można oświetlać tylko świecami. Na dworze wszystko będzie zatrute, tak woda jak i pożywienie. Śmierć w postaci pyłu będzie krążyła dookoła. Ciemności ukażą się na niebie. Umrze więcej ludzi, niż podczas ostatnich dwóch wojen. Wszystkich wezmą do wojska, tak młodych, jak i starych, lecz nie będą oni już musieli walczyć. Ostatnia bitwa odbędzie się w Kolonii nad Renem.

czytaj więcej

Wizje w życiu świętych

Wizje mogą być dwojakiego rodzaju i dotyczyć Boga i życia nadprzyrodzonego oraz pozagrobowego, bądź też dotyczyć wydarzeń przeszłych i przyszłych w świecie doczesnym. Święci miewali dwojakiego rodzaju wizje: nadprzyrodzone i naturalne Szczególnym rodzajem jasnowidzenia są sny prorocze, przez które Bóg przemawiał do człowieka. Sny takie zapisane są w Starym Testamencie (sen Jakuba, króla Salomona, Nabuchodonozc- ra) i Ewangeliach (sen Józefa, ostrzeżenie we śnie magów ze Wschodu).

czytaj więcej

Zbroja

Gdy dziecko zaczyna jeść, musi też coś odkładać w postaci tkanki tłuszczowej na przyszłość. Noworodki nie jedzą zbyt dużo przez pierwszych parę dni, muszą je więc przeżyć na tłuszczyku, który zgromadziły wcześniej, przebywając w macicy. Poza tym tłuszcz chroni je przed zimnem. Biała tkanka tłuszczowa, którą znamy najlepiej, jest warstwą izolującą, taką jak tłuszcz wielorybi, dzięki któremu te ssaki i morsy trzymają się ciepło w Arktyce. Brązowa tkanka tłuszczowa, o której była mowa w rozdziale 3, także utrzymuje ciepło. Ten rodzaj tkanki jest wyposażony w przetworniki energii, zwane mito- chondriami, które umożliwiają kaloriom zgromadzonym w tłuszczu natychmiastowe przekształcenie się w ciepło. Biały tłuszcz jest na ogół odprowadzany do innych komórek, aby w nich zamieniał energię w ciepło. Brązowy tłuszcz ogrzewa zwierzęta zasypiające na zimę. Płód dość wcześnie, bo już mniej więcej w osiemnastym tygodniu ciąży, zaczyna w niektórych miejscach gromadzić brązowy tłuszcz.

czytaj więcej